Зошто може да имате имунитет на коронавирусот, а не сте биле болни од КОВИД-19?

Нови истражувања покажуваат дека голем број луѓе веќе имаат одреден степен на имунитет на КОВИД-19. Еве зошто е тоа можно

Со влез во човечкото тело, вирусот ги покренува антителата од претходните инфекции, покажала ново истражување. Овие наоди може да објаснат и како претходна изложеност на вируси влијаела на разликите во сериозноста на болеста кај млади и повозрасни пациенти.

Резултатите од студијата што ја воделе Универзитетот Северна Аризона и Институтот за истражувања Translational Genomics сугерираат дека имуниот систем на лицата заразени со КОВИД-19 се потпира на создадените антитела создадени во текот на претходни инфекции со коронавируси. Имено, пандемијата со КОВИД-19 не е прва средба на човештвото со корионавирусот. Пред SARS-CoV-2 – вирусот, луѓето се среќавале со најмалку шест други видови на коронавирус.

Студијата се обидувала да разбере како коронавирусите (CoV) влијаат на имуниот систем на човекот и како предизвикуваат одговор на антителата. Наодите неодамна се објавени во списанието Cell Reports Medicine. Резултатите укажуваат дека вирусот кој предизвикува КОВИД-19 може да поттикне одговор на антителата кои во луѓето постоел и пред моменталната пандемија. Тоа значи дека можеби имаме одреден степен на веќе постоечки имунитет на овој вирус, вели авторот на студијата Џон Алтин од Институтот за истражувања.

Овие сознанија би можеле да помогнат на истражувачите во изработувањето на нова дијагностика, проценката на можноста за реконвалесцентна плазма, развој на нови терапевтски третмани и – што е најважно – да помогнат во формирање на идните вакцини или терапии со моноклони антитела, способни за заштита од мутации кои може да се појават во вирусот.

“Податоците овозможија широка карактеризација на одоговорот на антителата кај лица неодамна заразени со SARS-CoV-2 и споредба со поединци изложени на претходни коронавируси, сега раширени во популацијата“, објаснува проф. Џејсон Ладнер.

Покрај SARS-CoV-2, истражувачите ја испитувале и реакцијата на антителата од два потенцијално смртоносни коронавируси: MERS-CoV и SARS-CoV-1, сите три вируси еволуирале, преминале од животни на луѓе и станале нови човечки патогени.

Ги испитале и одговорите на антителата на четири постари коронавируси: алфакоронавируи 229E и NL63, како и бетакоронавируси OC43 и HKU1. Тие “вообичаени“ коронавируси ендемски се во човечката популација, но обично не се смртонсони и предизивикуваат благи инфекции на горните респираторни патишта, налик на настинки.

Се покажало дека SARS-CoV-2 може да ги покрене антителата на имуниот систем, изворно создадени како одговор на минати инфекции со коронавирус. Таа вкрстена реактивност се случила на две места во шилестиот (ѕpike) протеинот на SARS-CoV-2. Станува збор за протеин кој се врзува на АСЕ2 протеините на човечките клетки, за да се олесни влез на вирусот и инфицирање на клетките.

Тоа би можело да ги објасни различните реакции на пациентите на КОВИД-19; зошто некои имаат благи или никакви симптоми, додека кај други се развиваат тешки инфекции кои бараат хоспитализација и често водат во смрт. Разликите во веќе постоечкиот одговор на антителата може да објаснат и некои разлики во манифестацијата на КОВИД-19 кај луѓето на различна возраст.