Зошто никогаш не треба да ја потиснувате лутината?

“Луѓето премногу често се обидуваат нешто да кажат на пристоен начин и во тоа се губат. Доколку се лути, гласно ќе го кажат она што го мислат“, потенцира Духиг и додава дека освен тоа, лутењето им помага на луѓето да преговараат.

Лутината е негативна емоција која луѓето главно се обидуваат да ја избегнат, но истражувачот Чарлс Духиг тврди дека е сосема во ред, па дури е и здраво да се биде лут. Тој една година ја истражувал најчестата причина за лутење кај Американците и утврдил дека лутината не секогаш е така лоша емоција.

Според Духиг лутењето има лоша репутација бидејќи луѓето најчесто ја поврзуваат со насилството и истакнува дека тие два поима не се нужно поврзани. Истовремено тој потсетува на тоа дека луѓето, многу агресивни дела прават без лутина.

Истражувачот, по една година анализи, тврди дека е здраво да се биде лут, бидејќи лутењето пред се, ги тера луѓето гласно да го кажат она што го мислат.

“Луѓето премногу често се обидуваат нешто да кажат на пристоен начин и во тоа се губат. Доколку се лути, гласно ќе го кажат она што го мислат“, потенцира Духиг и додава дека освен тоа, лутењето им помага на луѓето да преговараат.

Во повеќето случаи, истражувањето за лутењето покажало дека сите страни биле спремни за искрен разговор, истакнува тој.

Она што посебно било забележано во едногодишното истражување е податокот дека лутењето како здрава емоционална реакција, претставувала мотивација за промени на 89% од испитаниците.

Не ја потиснувате лутината бидејќи се работи за здрава емоција која ги мотивира луѓето на промени.