Зошто пациентите со псоријаза носат поголем ризик од рак на дебелото црево?

Според мислењето на стручњаците, врската помеѓу псоријазата и ракот на дебело црево може да одразува темелни воспалителни процеси и ослабен имун систем.

Анализа на девет студии кои вклучувале 10.544.609 испитаници, објавена во стручното списание Journal of the American Academy of Dermatology, покажала дека заболените лица со псоријаза се изложени на значајно поголем ризик од развој на рак на дебелото црево и тоа особено жените кои боледуваат од псоријаза.

Според мислењето на стручњаците, врската помеѓу псоријазата и ракот на дебело црево може да одразува темелни воспалителни процеси и ослабен имун систем.

Се смета дека пациентите со псоријаза секако треба да бидат информирани за зголемениот ризик од рак на дебелото црево.

Исто така, со оглед дека раната дијагноза на ракот на дебело црево го подобрува преживување кај заболените со оваа малигна болест, гастроентеролошки консултации и детален колоноскопски преглед се индицирани за пациентите со псоријаза со тегоби во цревата.