Зошто се јавува променливо расположение кај пациентите со КОВИД-19?

Сивата маса во мозокот е витална за обработка на информациите во мозокот, а абнормалностите на сивата маса може да влијаат на тоа како невроните функционираат и комуницираат.

Се чини дека пациентите со КОВИД-19 кои примаат терапија со кислород или кои имаат висока телесна температура, покажуваат намален волумен на сивата маса во фронтално-темпоралната мрежа на мозокот, укажува нова студија. Исто така се покажало и дека намалениот волумен на сивата маса во оваа регија на мозокот е поврзан и со повисоко ниво на инвалидитет кај пациентите со КОВИД-19 и тоа дури шест месеци по отпуштањето од болница.

Сивата маса во мозокот е витална за обработка на информациите во мозокот, а абнормалностите на сивата маса може да влијаат на тоа како невроните функционираат и комуницираат.

Се смета дека резултатите од оваа студија сугерираат дека КОВИД-19 може да влијае на фронтално-темпоралната мрежа со висока телесна температура или недостаток на кислород.

Намалувањето на сивата маса во фронталниот гирус исто така било присутно кај болните со агитација во споредба со пациентите без агитација. Тоа имплицира дека промените на сивата маса во фронталниот дел од мозокот може да бидат темел за пореметување на расположението кое често го покажуваат пациентите со КОВИД-19.

Стручњаците истакнуваат дека невролошките компликации се повеќе се документираат кај пациентите со КОВИД-19. Исто така, треба да се напомене дека намалувањето на сивата маса исто е присутно и кај други пореметувања, како што е шизофренијата.

Извор: Neurobiology of Stress