Зошто се појавуваат влакненца на брадавиците, надусниците и околу папокот?

Веројатно, ви се случило барем еднаш да забележите влакненце на некое од овие места, кое се појавило од нигде никаде

„Нашето тело има фоликули од влакна насекаде, па така влакно може да се појави навистина каде било“, објаснува дерматологот Ленс Браун за Women’s Health.

Од вкупно 50 милиони фоликули, колку што има еден просечен човек, една петина се наоѓаат на темето. Тоа остава поприлична бројка на фоликули на остатокот од телото.

Најчести места на избивање

Освен веќе споменатите брадавици, влакненцата најчесто избиваат на ушите, брадата и делот околу папокот. Во подрачјето на брадавиците најчесто се јавуваат десно од работ на аеролата, на ушите и тоа претежно во делот на ресичката, а во близина на папокот често се спуштаат кон срамните влакненца. Кај брадата нема правила и може да се појават каде било.

Зошто се случува ова?

По некое влакненце овде – онде најчесто е врзано за хормоналните промени, бременост или менопауза. Може да се последица на земање одделни лекови (на пример, тестостерон), а понекогаш за се едноставно е виновна генетиката.

Што да се преземе?

Најчесто појавата на овие влакненца не е знак за некој подлабок проблем, но ако се јавуваат често и во поголем број не е лошо да се појде на лекар.