Зошто секој од нас треба да помине 2 часа неделно во природа

Авторите на студијата потоа заклучиле дека личностите кои поминуваат најмалку 120 минути неделно во природа физички и психички подобро се чувствуваат отколку личностите кои воопшто не престојуваат во природа.

Неодамнешна студија на група британски научници имала задача да ги испита ефектите од престој во природа врз здравјето. Тие интервјурале повеќе од 19 000 личности од Велика Британија за тоа колку време поминувале во природа во текот на претходните недели, како и за нивната моментална состојба.

Авторите на студијата потоа заклучиле дека личностите кои поминуваат најмалку 120 минути неделно во природа физички и психички подобро се чувствуваат отколку личностите кои воопшто не престојуваат во природа.

Додале и дека благотворното дејство може да се спореди со редовното бавење со физички активности – веројатно, и заради фактот дека кога се надвор луѓето, секако, повеќе се движат. Не морате одеднаш да поминете 2 часа во природа, на пример, тоа може да бидат и повеќе куси прошетки во парк или шума.

Заклучоците од оваа студија се во склад со претходните истражувања кои го потврдиле значењето на прошетката во природа за превенцијата од депресија, анксиозност, ментален замор и хипертензија.