Зошто жените полесно се борат против КОВИД-19 од мажите?

Според една неодамнешна студија, мажите се изложени на поголем ризик од КОВИД-19 во споредба со жените. Што ги прави жените поотпорни на вирусот?

Иако болеста и смртта не штедат никого, жените имаат тенденција полесно да се борат со нив од мажите. Според една неодамнешна студија, мажите се изложени на поголем ризик од КОВИД-19 во споредба со жените. Што ги прави жените поотпорни на вирусот?

Д-р Вичар Нигам истакнува: “Вистина е дека жените подобро го поднесуваат коронавирусот во споредба со мажите и постојат многу причини за тоа. Исто така, вистина е дека жените се помалку подложни на да заболат од КОВИД-19 и неговите многубројни мутации во споредба со мажите“.

  • Жените имаат помалку рецептори за КОВИД-19

Генетски гледано, рецепторите за коронавирус, наречени ACE2, може почесто да се најдат кај мажите во споредба со жените. Затоа, благодарение на овој рецептор, вирусот може да се прошири на повеќе органи и тоа предизвикува мажите да имаат повеќе проблеми со вирусот отколку жените.

  • Жените подобро се прилагодуваат

Кај жените овој рецептор е поредок и затоа тие подобро се прилагодуваат и полесно се борат со вирусот од мажите. Иако вирусот еднакво  преовладува кај двата пола, поради разликата во ACE2 рецепторот, жените поефикасно се борат против ковид. Има многу студии кои ја потврдуваат оваа теорија.

  • Жените подобро се грижат за сопственото здравје

Исто така, жените почесто посегнуваат кон домашни лекови за подобро здравје на имуниот систем и на тој начин телото полесно се бори против инфекцијата.