24 МАРТ-СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗАТА

ТБ е предизвикана од бактерии (Mycobacterium tuberculosis) и најчесто ги погодува белите дробови. ТБ се шири низ воздухот кога луѓето со белодробна туберкулоза кашлаат, киваат или плукаат. Човек треба да вдиши само неколку бактерии за да се зарази. Секоја година, 10 милиони луѓе заболуваат од туберкулоза (ТБ). И покрај тоа што е болест што може да се спречи и може да се излечи, 1,5 милиони луѓе умираат од ТБ секоја година - што ја прави врвен заразен убиец во светот.

ТБ е предизвикана од бактерии (Mycobacterium tuberculosis) и најчесто ги погодува белите дробови. ТБ се шири низ воздухот кога луѓето со белодробна туберкулоза кашлаат, киваат или плукаат. Човек треба да вдиши само неколку бактерии за да се зарази.

Секоја година, 10 милиони луѓе заболуваат од туберкулоза (ТБ). И покрај тоа што е болест што може да се спречи и може да се излечи, 1,5 милиони луѓе умираат од ТБ секоја година – што ја прави врвен заразен убиец во светот.

ТБ е водечка причина за смрт на луѓето со ХИВ и исто така главен придонесувач за антимикробната резистенција.

Повеќето од луѓето кои се разболуваат од ТБ живеат во земји со низок и среден приход, но ТБ е присутна насекаде низ светот. Околу половина од сите луѓе со ТБ може да се најдат во 8 земји: Бангладеш, Кина, Индија, Индонезија, Нигерија, Пакистан, Филипини и Јужна Африка.

Се проценува дека околу една четвртина од глобалната популација била заразена со бактерија на ТБ, но повеќето луѓе нема да продолжат да развиваат туберкулоза, а некои ќе ја исчистат инфекцијата. Оние кои се заразени, но (сеуште) не се болни од болеста, не можат да ја пренесат.

Луѓето заразени со туберкулоза имаат 5-10% животен ризик да се разболат од ТБ. Оние со компромитиран имунолошки систем, како што се луѓето кои живеат со ХИВ, неухранетост или дијабетес, или луѓето кои користат тутун, имаат поголем ризик да се разболат.

Вообичаени симптоми на туберкулоза вклучуваат:

• Продолжена кашлица

• Болка во градите

• Слабост или замор

• Губење на тежина

• Треска

• Ноќно потење

Често, овие симптоми ќе бидат благи многу месеци, што доведува до одложување во барањето нега и зголемување на ризикот од ширење на инфекцијата на други.

Ако давателот на здравствена заштита се сомнева дека пациентот има туберкулоза, тој ќе го испрати пациентот на тестирање. Во случај на сомнителна белодробна туберкулоза, од пациентите ќе биде побарано да дадат примерок од спутум за тестирање за ТБ бактерии. За не-белодробна ТБ болест, може да се тестираат примероци од засегнати телесни течности и ткиво. СЗО препорачува брзи молекуларни дијагностички тестови како првични тестови за луѓе кои покажуваат знаци и симптоми на ТБ. Други дијагностички алатки може да вклучуваат микроскопија со размаска од спутум и рендген на градниот кош.

Со ТБ инфекција, едно лице се инфицира со ТБ бактерии кои лежат неактивни во телото. Оваа инфекција може да прерасне во болест на ТБ ако нивниот имунолошки систем ослабне. Луѓето со ТБ инфекција не покажуваат никакви знаци или симптоми на ТБ. За да се идентификува инфекцијата со ТБ, давателите на здравствени услуги ќе ги прегледаат ризичните пациенти за да ја исклучат активната ТБ, а тие може да користат кожен или тест на крвта за да проверат дали има инфекција со ТБ.

 

ТБ болеста е излечива. Се третира со стандарден 6-месечен курс од 4 антибиотици. Вообичаени лекови вклучуваат рифампицин и изонијазид. Во некои случаи, бактеријата ТБ не реагира на стандардните лекови. Во овој случај, пациентот има ТБ резистентна на лекови. Третманот за ТБ резистентна на лекови е подолг и покомплексен.

Текот на лекови за туберкулоза се обезбедува на пациентот со информации, надзор и поддршка од здравствен работник или обучен волонтер. Без таква поддршка, придржувањето кон третманот може да биде тешко. Ако третманот не е правилно завршен, болеста може да стане отпорна на лекови и може да се прошири.

Во случај на инфекција со ТБ (каде што пациентот е заразен со бактерии од ТБ, но не е болен), може да се даде превентивен третман за ТБ за да се запре почетокот на болеста. Овој третман ги користи истите лекови за пократко време. Неодамнешните опции за третман го скратија времетраењето на третманот на само 1 или 3 месеци, во споредба со 6 месеци во минатото.

Да се стави крај на ТБ не е само јавно здравствен проблем, туку развојен предизвик и можност. Стратегијата на СЗО за крај на ТБ по 2015 година, усвоена од Светското здравствено собрание во 2014 година, има за цел да стави крај на глобалната епидемија на ТБ како дел од новоусвоените цели за одржлив развој.

Таа служи како план за земјите да ја намалат инциденцата на ТБ за 80%, смртните случаи од ТБ за 90%, и да ги елиминираат катастрофалните трошоци за домаќинствата погодени од ТБ до 2030 година. Стратегијата не е пристап „една големина за сите“ и нејзиниот успех зависи за прилагодување за различни поставки на земји.

Извор:https://www.who.int/campaigns/world-tb-day/2023