3 причини зошто сексуалното образование е важно кај тинејџерите

Сексуалното образование е една од најконтроверзните теми за која до ден денес се водат многу дебати. Освен тоа, луѓето се намуртени на идејата за воведување сексуално образование во училиштата бидејќи имаат тенденција да мислат дека тоа ги охрабрува учениците да се впуштат во сексуални активности. Сепак, фактите се различни бидејќи многу студии покажаа дека сексуалното образование во училиштата ќе им помогне на учениците да водат поздрав живот.

Сексуалното образование е една од најконтроверзните теми за која до ден денес се водат многу дебати. Освен тоа, луѓето се намуртени на идејата за воведување сексуално образование во училиштата бидејќи имаат тенденција да мислат дека тоа ги охрабрува учениците да се впуштат во сексуални активности. Сепак, фактите се различни бидејќи многу студии покажаа дека сексуалното образование во училиштата ќе им помогне на учениците да водат поздрав живот. И покрај различните прашања што се појавуваат околу сексуалното образование, нема сомнежи дека тоа ќе им помогне на младите да стекнат подобро разбирање за себе и за своето тело. Сега, да ја погледнеме важноста на сексуалното образование во училиштата.

Што е сексуално образование?
Сексуалното образование ги учи учениците за сексот и сексуалноста и им дава свест на учениците за одржување на нивното сексуално здравје. Сексуалното образование во училиштата може да им помогне на учениците да ги скршат сите табуа што се вртат околу сексот и сексуалноста. Тоа им овозможува на студентите да донесуваат информирани одлуки. Сеопфатното сексуално образование опфаќа теми како човековиот развој, репродуктивно здравје, разбирање на полот, сексуално однесување и безбедност итн.

Придобивките од сексуалното образование во училиштата
Кршење на табуата
Постојат неколку табуа или стигми поврзани со сексуалноста и сексот. Затоа, од клучно значење е да се елиминираат овие табуа со цел да се поддржат младите луѓе во водење здрав начин на живот. На пример, менструацијата е стигматизирана во некои култури, а многу митови за неа се пренесуваат на помладите генерации. Овие верувања може да имаат негативно влијание врз нивните академски перформанси и менталното здравје. Сексуалното образование може да ги разоткрие овие митови, да ги информира учениците за фактите и да ги елиминира стереотипите како резултат.

Обезбедување на безбеден секс
Сексуалното образование ја осигурува безбедноста на учениците бидејќи ја подига свеста за тоа како тие можат да се заштитат од сексуално преносливи болести, сексуална експлоатација, сексуална злоупотреба или какви било видови на опасности итн. на сексуална експлоатација. Покрај тоа, поради технолошкиот напредок, помладите луѓе се поранливи и се изложени на различни закани и опасности. Со спроведувањето на сексуалното образование во училиштата, учениците ќе се оспособат да се справат со какви било предизвици и ќе можат да се изборат со нив.

Давање веродостојни информации
Во технолошки напреден свет како нашиот, студентите можат да пристапат до секаков вид информации од интернет. Сепак, не е неопходно информациите на кои наидуваат на интернет да бидат веродостојни или точни. Дезинформациите што ги добиваат може да ги наведат да донесат погрешни одлуки во животот. Со воведувањето на сексуалното образование во училиштата, тие ќе можат да стекнуваат знаења од експертите и би можеле да ги вградат насоките дадени од експертите во својот живот.

Искоренување на родовата дискриминација
Поради општественото влијание, младите студенти имаат тенденција да развијат предрасуди на размислување кон луѓето кои припаѓаат на одреден пол. Сексуалното образование би ги поттикнало учениците да се залагаат за родова еднаквост и да следат начин на живот кој ја поттикнува родовата еднаквост во нашето општество. Исто така, им помага на учениците да го разберат правото над нивното тело и важни лекции како важноста на согласност во сексуалната врска и многу повеќе. Сексуалното образование би помогнало во едукацијата на учениците за ЛГБТКИА+ заедницата и за дискриминацијата со која се соочуваат. Ги учи да се однесуваат подеднакво со сите со почит без разлика на нивниот пол.

Улогата на сексуалното образование во училиштата
Училиштата можат да играат значајна улога во пренесувањето на знаењето за сексот, сексуалноста и сексуалната благосостојба на учениците. Ова може да им помогне на учениците да бидат внимателни и да се држат подалеку од опасностите, а исто така и да го одржат своето ментално здравје. Ова помага да се изгради инклузивна средина во училиштата и да се поттикне позитивна култура во училиштето. Со цел адекватно да се подготват децата за здрави и консензуални односи, тие мора да научат за сексуалноста и побезбедните сексуални однесувања пред да станат сексуално активни. Сеопфатно сексуално образование соодветно на возраста ќе им овозможи на учениците да бидат одговорни и да се грижат за себе во однос на физичкото и менталното здравје.

Освен тоа, поради тинејџерска бременост или сексуално преносливи болести, учениците може да го напуштат училиштето. Оттука, за да се спречи осипувањето и да се подобри успешноста на учениците, сексуалното образование треба да се интегрира во училишната програма. Исто така, во многу култури, сексуалното образование се смета за табу, затоа малите деца не се свесни за пубертетот и телесните промени поврзани со него. Преку сексуалното образование учениците ќе се запознаат со овие промени и ќе можат сами да се справат со нив кога ќе дојде време.

Сексуалното образование помага да се воспостави силна врска помеѓу училиштето и учениците или наставниците и учениците. Ова им овозможува да се потпрат на своите воспитувачи или наставници кога ќе се појават некои проблеми. Тие ќе се чувствуваат сигурни дека училиштата можат да им помогнат да ги решат нивните проблеми. На овој начин, сексуалното образование помага да се изгради позитивен однос помеѓу училиштето и неговите ученици. Ова поттикнува здрава животна средина во училиштата.

Заклучок
Децата кои подобро проценуваат за себе, за своето тело и за нивните интеракции со другите дома или на друго место во животот, ќе имаат поголема веројатност да се развијат во здрави возрасни луѓе кои можат да се справат со секоја ситуација што ќе се појави. За младите луѓе да донесат информирани одлуки, им требаат точни информации од возрасно лице на кое може да им веруваат и наставниците можат да се погрижат да им дадат точни информации на своите ученици. Добивањето фактички информации од доверливи возрасни може позитивно да влијае на нивното сексуално здравје до крајот на нивниот живот. Здравите ставови и однесувања се учат рано во животот и може да се зајакнат во текот на животот на многу начини со вклучување на сексуалното образование во училишното образование.