7 април- Светски ден на здравјето

Низ светот, правото на здравје на милиони луѓе се повеќе е под закана.Болестите и катастрофите изгледаат големи како причини за смрт и инвалидитет. Конфликтите ги уништуваат животите, предизвикуваат смрт, болка, глад и психичка вознемиреност.

Низ светот, правото на здравје на милиони луѓе се повеќе е под закана.

Болестите и катастрофите изгледаат големи како причини за смрт и инвалидитет.

Конфликтите ги уништуваат животите, предизвикуваат смрт, болка, глад и психичка вознемиреност.

Согорувањето на фосилните горива истовремено ја поттикнува климатската криза и ни го одзема правото да дишеме чист воздух, при што загадувањето на воздухот во затворен простор и надвор одзема живот на секои 5 секунди.

Советот на СЗО за економија на здравјето за сите утврди дека најмалку 140 земји го признаваат здравјето како човеково право во нивниот устав. Сепак, земјите не донесуваат и не спроведуваат закони за да обезбедат нивното население да има право на пристап до здравствени услуги. Ова го поткрепува фактот дека најмалку 4,5 милијарди луѓе – повеќе од половина од светското население – не биле целосно покриени со основните здравствени услуги во 2021 година.

За да се одговори на овие видови предизвици, темата за Светскиот ден на здравјето во 2024 година е „Моето здравје, мое право“.

Овогодинешната тема беше избрана за да се залага за правото на секој, секаде да има пристап до квалитетни здравствени услуги, образование и информации, како и безбедна вода за пиење, чист воздух, добра исхрана, квалитетно домување, пристојни работни и еколошки услови и слобода. од дискриминација.

7 април e Светскиот ден на здравјето, кој оваа година, Светската здравствена организација го промовира под мотото „Да градиме поправеден, поздрав свет!“.

COVID-19 пандемијата, во услови на пролонгирана здравствена криза, ги покажа здравствените нееднаквости во светот на работата кои се рефлектираат врз сите работници во светот.

Во справување со кризата, во овие тешки и одговорни времиња, клучна улога во одржливоста на здравствениот систем ја имаат здравствените работници кои ги заслужуваат нашата почит и разбирање за вложениот труд и нивната посветеност кон работата.

Колаборативниот центар на СЗО при Институтот за медицина на трудот на Република Северна Македонија, со подготвената презентација на тема „Здравствени работници во услови на КОВИД-19 пандемијата – Повик за акција!“, ја пренесува пораката на Светската здравствена организација за овогодинешниот Светски ден на здравјето, за заедничка поддршка и благодарност до сите здравствени работници во нашата земја и ширум светот.