Акција за доброволно дарување на коскена срцевина – Биди срцевина, биди херој

“Неопходно е да се зголеми бројот на дарители на коскена срцевина, кој во земјава изнесува 3.500 до 4.000, а во регистарот стои дека само 1.500 се типизирани. Се што треба да се направи е дарителите да отидат Институтот за имунологија, да дадат една епрувета крв, каде ќе бидат типизирани и на тој начин ќе станат потенцијални дарители. За две недели ќе им се регенерира целата количина крв што ја дале, а на некого ќе му спасат живот“, објаснува директорката на Клиниката за хематологија, д-р Ирина Пановска-Ставридис.

Од утре почнува националната кампања за подигање на свеста за запишување во националниот регистар на дарители на коскена срцевина. Под наслов „Биди срцевина, биди херој“ акцијата претставува поттик за граѓаните да станат доброволнио дарители на коскена срцевина, која може да спаси човечки живот.

“Неопходно е да се зголеми бројот на дарители на коскена срцевина, кој во земјава изнесува 3.500 до 4.000, а во регистарот стои дека само 1.500 се типизирани. Се што треба да се направи е дарителите да отидат Институтот за имунологија, да дадат една епрувета крв, каде ќе бидат типизирани и на тој начин ќе станат потенцијални дарители. За две недели ќе им се регенерира целата количина крв што ја дале, а на некого ќе му спасат живот“, објаснува директорката на Клиниката за хематологија, д-р Ирина Пановска-Ставридис.

Таа нагласи дека според бројот на жители во земјава, во регистарот би требало да има од 20.000 до 50.000 дарители.

Се што треба да се направи е дарителите да отидат Институтот за имунологија, да дадат една епрувета крв, каде ќе бидат типизирани и на тој начин ќе станат потенцијални дарители.

“Инциденцата на малигни хематолошки пациенти расте, а минатата година се регистрирани 70 акутни леукемии. Порастот на оваа бројка, се очекува и во светски рамки. Од тие причини постоењето на ажуриран и доволен национален регистар на дарители на коскена срцевина е од особено важност за сите“, вели д-р Пановска-Ставридис.

Во рамките на почетокот на кампањата за трансплантација на коскена срцевина од денес почнува и дводневна работилница „Идни перспективи и предизвици“, на која учествуваат 60 врвни меѓународни експерти од земјава и странство од оваа област, која ја орагнизира Клиниката за хематологија во соработка со Институтот за имунологија и хумана генетика, Медицинскиот факултет, Министерството за здравство и здруженија на пациенти.