Aksion për dhurim të gjakut: Punonjësit e klinikës “Zhan Mitrev” dhe familjarë të tyre në mënyrë tradicionale dhuruan gjak

Realizimi i këtyre aksioneve të rregullta të dhurimit të gjakut në Spitalin Klinik “Zhan Mitrev” dhe pjesëmarrja vullnetare e punonjësve shpreh vlerat e larta etike, humane dhe morale të të gjithë ekipit dhe kontribuon në rritjen e kulturës shëndetësore dhe ndërgjegjësimit të publikut për nevojën e vazhdueshme për dhurimin e gjakut.

Aksioni i dhurimit të gjakut zbatohet për herë të tretë dhe është në përputhje me memorandumin e nënshkruar të bashkëpunimit për dhurimin e gjakut me Blood Bank TENK.

Në Spitalin klinik Zhan Mitrev u mbajt aksioni tradicional vullnetar i dhurimit të gjakut. Gjithsej kanë dhuruar gjak vullnetarisht 57 punonjës të Klinikës Zhan Mitrev nga stafi mjekësor dhe ai jomjekësor, ndërsa me ta janë solidarizuar edhe anëtarët më të afërt të familjeve të punonjësve që kanë dhuruar gjak.

Aksioni i dhurimit të gjakut zhvillohet për herë të tretë dhe është në përputhje me memorandumin e nënshkruar të bashkëpunimit për dhurimin e gjakut me Blood Bank TENK. Aksioni u realizua në organizim të Institutit të Mjekësisë për Transfuzion, Blood Bank TENK dhe në prani të vullnetarëve nga Kryqi i Kuq i Maqedonisë së Veriut.

Gjithsej 57 punonjës të Klinikës Zhan Mitrev nga stafi mjekësor dhe ai jomjekësor, ndërsa me ta janë solidarizuar edhe anëtarët më të afërt të familjeve të punonjësve

 

Realizimi i këtyre aksioneve të rregullta të dhurimit të gjakut në Spitalin Klinik “Zhan Mitrev” dhe pjesëmarrja vullnetare e punonjësve shpreh vlerat e larta etike, humane dhe morale të të gjithë ekipit dhe kontribuon në rritjen e kulturës shëndetësore dhe ndërgjegjësimit të publikut për nevojën e vazhdueshme për dhurimin e gjakut.