Klinika Zhan Mitrev ndanë 80 kuponë falas për të porsalindurit e Komunës Qendër

Kjo është hera e tretë sivjet që familjet e kësaj komune, të cilat janë shtuar me një anëtar të ri në shtëpitë e tyre, kanë marrë kuponë për ekzaminim falas të foshnjave dhe deri më tani janë shpërndarë gjithsej 300 kupona.

Me këtë lloj të kujdesit, Klinika Zhan Mitrev kontribuon në zhvillimin e shëndetit tek të porsalindurit dhe këshillon prindërit për zhvillimin e mëtejshëm të tyre.

Klinika Zhan Mitrev ka ndarë 80 kupona për ekzaminime pediatrike falas për të porsalindurit nga Komuna e Qendrës. Kjo është hera e tretë sivjet që familjet e kësaj komune, të cilat janë shtuar me një anëtar të ri në shtëpitë e tyre, kanë marrë kupon për ekzaminim falas të foshnjave dhe deri më tani janë shpërndarë gjithsej 300 kuponë.

Ndarja e këtyre kuponëve është në përputhje me memorandumin e bashkëpunimit që klinika ka nënshkruar me Komunën e Qendrës dhe është një aktivitet tradicional që po zhvillohet për pesë vite me radhë.

Kuponët mund të përdoren brenda tre muajve të ardhshëm nga data e dhënies

Me këtë lloj të kujdesit, “Klinika Zhan Mitrev” kontribuon në zhvillimin e shëndetit tek të porsalindurit dhe këshillon prindërit për zhvillimin e mëtejshëm të tyre.

Kuponët mund të përdoren brenda tre muajve të ardhshëm nga data e dhënies.  Mjekët pediatër të “Klinikës Zhan Mitrev” presin prindërit që të caktojnë terminet për foshnjat e tyre në numrin e telefonit 02 3091 484.