Антимикробна отпорност: Европската комисија одобри нов антибиотик

Се проценува дека секоја година 35.000 смртни случаи во ЕУ се предизвикани од бактерии отпорни на лекови. Овој нов антибиотик, шести кој е одобрен во ЕУ од 2020 година, ќе помогне во лекувањето на инфекции од аеробни грам-негативни бактерии, кои се отпорни на многу од моментално достапните антибиотици.

По препорака на Европската агенција за лекови, Комисијата го усвои овластувањето за нов антибиотик, Emblaveo, кој може да се користи за лекување на комплицирани интраабдоминални и уринарни инфекции, пневмонија стекната во болница и инфекции предизвикани од одредени видови на бактерии отпорни на лекови. Овој новоодобрен лек ќе пополни важна празнина каде што моментално има многу ограничен број на опции за третман. Се проценува дека секоја година 35.000 смртни случаи во ЕУ се предизвикани од бактерии отпорни на лекови. Овој нов антибиотик, шести кој е одобрен во ЕУ од 2020 година, ќе помогне во лекувањето на инфекции од аеробни грам-негативни бактерии, кои се отпорни на многу од моментално достапните антибиотици. Затоа, ќе придонесе за справување со сериозниот проблем на антимикробната резистенција и ќе им обезбеди на пациентите опции за третман каде што моментално ги има малку или ги нема. Со оглед на главните придобивки за јавното здравје на овој нов антибиотик, тој беше оценет според механизмот за забрзана проценка на ЕМА.

Развојот на Emblaveo беше поддржан од проектот COMBACTE-CARE на иницијативата за иновативни лекови, кој беше кофинансиран од ЕУ и фармацевтската индустрија. Две од клиничките студии на Emblaveo беа поддржани од COMBACTE-CARE и важните резултати кои произлегуваат од проектот ги покажуваат придобивките од заедничкиот пристап на јавните и приватните партнери.

link>https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/52538