Aсс. д-р Јорданчо Иванов: TORCH инфекциите се уште една закана за плодот во текот на бременоста

Симптомите на овие инфекции, можат да бидат од неприметни, со благи симптоми како општа слабост, покачена температура, отечени лимфни јазли и кожен осип, се до големи оштетувања на плодот со ембриопатии и фетопатии

TOXOPLASMOSA е болест чиј предизвикувач е Toxoplasma gondii. Најчести преносители на оваа инфекција се мачките

Кратенката TORCH се однесува на инфекции со Т-Toxoplasma, O-(other)-други инфекции, како Hepatitis B, Mumps, Treponema, Parvo B 19 virus, Varichela,  R-Rubeola,  C-CMV инфекција и H–Herpes virus инфекции.

Симптомите на овие инфекции, можат да бидат од неприметни, со благи симптоми како општа слабост, покачена температура, отечени лимфни јазли и кожен осип, се до големи оштетувања на плодот со ембриопатии и фетопатии.

Пишува: Aсс. д-р Јорданчо Иванов, спец. гинеколог-акушер

TOXOPLASMOSA е болест чиј предизвикувач е Toxoplasma gondii. Најчести преносители на оваа инфекција се мачките, а се пренесува преку термички необработена храна и млеко, немиено овошје и зеленчук. Инфекцијата се пренесува преку постелката на плодот и доколку се јави во првиот триместар од бременоста, најчесто завршува со спонтан абортус. Доколку е активна во подоцнежната бременост може да донесе до конгенитални аномалии, застој во растот на плодот, предвремено породување и мртвороденост.


TORCH инфекциите се тестираат преку крвта со антитела, да би се докажало или исклучило нивното постоење во текот на бременоста

OTHER – останати инфекции како Hepatitis B и C, Sifilis, Varichela. Хепатит Б и Ц во текот на бременоста се пренесуваат по сексуален пат и со крвни продукти. Можат да се пренесат на плодот со сите симптоми на болеста и треба специфично да се лекуваат. Сифилисот  денес е се помалку присутен, но сепак треба да се мисли на него во бременоста бидејќи може да даде сериозни оштетувања на плодот. Varichela вирусот во текот на бременоста, може да даде сериозни оштетувања на сетилните органи, мозокот и коските кај плодот.  Parvo B19 вирусот може да предизвика анемија и хидропс на плодот, со излевање на течност во плуката и стомакот на бебето, со смртни последици.

Бели дробови од 15-неделен фетус кој починал од CMV инфекција

RUBEOLA инфекцијата е предизвикана од вирус и доколку дојде до заразување на трудницата во првите три месеци од бременоста, доаѓа до оштетување на очите, слухот, срцето, мозокот и коските кај плодот. Лекување не постои и поради сериозноста на ефектите по плодот, се препорачува прекин на бременоста. Денес најголем број од трудниците се заштитени од оваа болест со прележување на истата во раната детска возраст или со вакцинација.

CMV ИЛИ ЦИТОМЕГАЛО ВИРУСНИТЕ ИНФЕКЦИИ, доколку се појават во текот на бременоста може да предизвикаат сериозни оштетувања на плодот како застој во растот, зголемување на хепарот и слезенката, оштетување на очите и мозокот и смрт на плодот. Доколку претходно во животот пациентката била во контакт со оваа група вируси, пред забременувањето, и има створено имунитет и Ig G антитела во циркулацијата, истите не можат да му наштетат на плодот.

HSV ИЛИ ХЕРПЕС ВИРУСИТЕ ТИП 1 И ТИП 2-ГЕНИТАЛЕН ХЕРПЕС

Доколку се јави инфекција во текот на бременоста, истата може да се пренесе и на плодот, па затоа се препорачува завршување на бременоста со царски рез

Сите овие TORCH инфекции се тестираат преку крвта со антитела да би се докажало или исклучило нивното постоење во текот на бременоста. Доколку се позитивни Ig M антителата, се работи за свежа инфекција која може да му наштети на плодот. Доколку се присутни Ig G антителата, се работи за стекнат имунитет кај мајката од претходен контакт со овие вируси и истите не можат да му наштетат на плодот.

Останати инфекции кои можат да му наштетат на плодот во текот на бременоста, се и инфекциите со гонореа, трихомонас, туберкулоза, листерија и други и сите тие треба да бидат соодветно третирани и лекувани. Исто така се повеќе е присутна и инфекцијата со АИДС или СИДА, предизвикана со HIV вирусот, со сите последици на синдромот на имунодифициенција на плодот и последици по натамошниот живот на детето

Бројот на инфекциите во текот на бременоста, кои можат да му наштетат и на плодот и на мајката е навистина голем. Нивната појава и штетни ефекти по здравјето на мајката и идното новороденче ќе ја намалат редовните гинеколошки прегледи пред и во текот на бременоста и консултациите со вашиот гинеколог.