Атопискиот дерматитис барем еднаш во животот се јавува кај над 10% од луѓето

Иако често се јавува кај децата, атопискиот дерматитис исто така може често да се забележи и кај повозрасната популација.

Според резултатите на последната британска студија, кај околу 10% од луѓето во одреден момент во животот ќе дојде до развој на атописки дерматитис или егзема. Иако често се јавува кај децата, атопискиот дерматитис исто така може често да се забележи и кај повозрасната популација.

Кај малите деца, атопискиот дерматитис се јавува кај едно од пет деца. Подоцна, ризикот од развој на атописки дерматитис постепено се намалува, Но, на возраст од 70 и повеќе години, повторно доаѓа до зголемување на зачестеноста на атопискиот дерматитис, па така од егзема страда едно од 10 страи лица.

Инаку, врежаното мислење било дека во поголемиот број на детски случаи егземата се решава, но тоа чигледно не е слуачј, со оглед дека во повозрасниот животен период повторно доаѓа до нејзина појава.

 

Атопискиот дерматитис е хронична воспалителна болест на кожата, условена е од наследната склоност, обележана со чешање, а типичната клиничка слика зависи од возраста на пациентот.