Болните непца и расипаните заби се поврзани со ризикот од хепатобилијарен карцином

Болните непца и расипаните заби го зголемувале ризикот од хепатоцелуларен карцином за 75%. 

Истражување спроведено во Велика Британија покажало дека лошто орално здравје го зголемува ризикот од хепатобилијарен карцином, кој се јавува во црниот дроб, жолчното ќесе или жолчните канали. Затоа, според мислењето на стручњаците, одржувањето на добра орална хигиена може да има позитивно влијание на здравјето на црниот дроб и на жолчката.

Најсилна поврзаност помеѓу лошто орално здравје и карциномот била со хепатоцелуларниот карцином. Болните непца и расипаните заби го зголемувале ризикот од хепатоцелуларен карцином за 75%. 

Според мислењето на стручњаците, одржувањето на добра орална хигиена може да има позитивно влијание на здравјето на црниот дроб и на жолчката. 

Инаку, претходни студии укажаувале на тоа дека болните непца и нездравите и расипани заби претставуваат ризик фактор за низа болести, вклучувајќи мозочен удар, болести на срцето, дијабетес и некои видови на рак.