Чувањето куче го намалува ризикот од астма и екцем

Кај децата чии мајки за време на бременоста имале куче е забележен намален ризик од алергиски екцем

Резултатите од две неодамна претставени студии укажуваат на позитивните ефекти на живеењето со кучиња врз детското здравје. Имено, кај децата чии мајки за време на бременоста имале куче е забележен намален ризик од алергиски екцем, иако, исто така, е забележано дека овој заштитен ефект се намалува во наредните десет години.

Кога станува збор за ризик од астма кај децата, утврдено е дека изложеноста на бактериите кои ги носи кучето може да делува заштитно против симптомите на астма.

Од друга страна, заклучено е дека и протеинот кој го имаат кучињата и кој е главна причина за алергијата на кучиња може да предизвика симптоми на астма кај децата кои патат од овој тип на алергија.