Д-р сци Александар Сајковски: ПРОБИОТИЦИ – прашања и одговори

Дали пробиотиците стануваат тема која треба посебно да се апострофира? Секако, затоа што, се чини, дека постои конфузија во тоа што треба како пробиотска култура да се земе во одредена состојба. Со оглед дека постојат голем број на пробиотски култури би сакал да пренесам само еден мал дел од прашањата со кои редовно се сретнуваме во комуникација со пациентите, а се поврзани со употребата на пробиотиците. Поради тоа ви пренесувам дел од прашањата и кратки одговори на истите.

Пишува: Д-р сци. Александар Сајковски, педијатар

Што се тоа пробиотици?

Пробиотиците се т.н. добри бактерии кои се наоѓаат во храната и како суплементи. Дефиницијата е „живи микроорганизми кои кога се внесуваат во адекватно количество имаат бенефит врз здравјето на домаќинот” (WHO/FAO, 2002). Значаен критериум за да се класифицираат како вистински пробиотици е позитивните ефекти врз здравјето на детето и човекот да се докажани со клинички студии. Истовремено, пробиотикот мора да ги содржи истите ланци и истото количество како она што се користи во клиничките студии.

 

Кои се здравствените бенефити од користење на пробиотиците?

Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938 е пробиотик кој е клинички докажан во голем број на клинички студии како ефикасен во регулација на цревната флора кај децата и возрасните, има ефект врз инфантилните колики, може да се користи при опстипација, и има извонредно имуномодулаторно дејство. Но, согласно Европската регулатива препорачана и контролирана од страна на Европската агенција за безбедност при исхрана се уште не се воспоставени и дозволени официјални маркетинг медицински тврдења за ниту еден пробиотик, а информациите за нивниот ефект и начинот на употреба се базира на препораките на медицинските професионалци, односно од лекарите.

Која е разликата помеѓу пробиотик и пребиотик?

Пробиотиците се живи микроорганизми, кои внесени во адекватна количина имаат бенефит врз здравјето на домаќинот. Пребиотиците се недигестибилни компоненти во храната кои го стимулираат растот на пробиотските бактерии во дигестивниот систем со што имаат позитивен ефект на цревната флора. Синбиотик е комбинација на пребиотик и пробиотик.

Што е Lactobacillus reuteri?

Lactobacillus reuteri е пробиотски вид кој има коеволуција со човекот од неговото појавување на планетава, па со оглед на овој докажан факт тој е адаптиран со домаќинот, односно со човекот. Lactobacillus reuteri е првиот бактериски специес кој нормално се развива во микриобиотот на новородено дете. Пробиотикиот Lactobacillus reuteri е еден од најдобро научно документираните пробиотски бактерии во светот како во однос на неговата ефикасност така и во однос на неговата безбедност. До денеска ефикасноста и безбедноста е документирана во 184 клинички студии кај 15 500 луѓе од различна возраст. Резултатите се досега публицирани во 159 различни научни часописи заклучно со февруари 2018.

Зошто видот на прoбиотикот е толку значаен?

Различни пробиотски производи содржат различни пробиотски специеси. Тоа значи дека еден пробиотски производ со Lactobacillus reuteri, на пример, со Lactobacillus reuteri NCIMB 30242, не е еднаков со друг пробиотски производ кој содржи друг вид на Lactobacillus reuteri, на пример, Lactobacillus reuteri DSM 17938. Поради ова пробиотските бактерии треба да се дефинираат и тестираат во клиничките студии на ниво на пробиотскиот вид.

Што е Lactobacillus reuteri Protectis?

Lactobacillus reuteri Protectis е вид од специесот Lactobacillus reuteri кој е тестиран во повеќе од 137 клинички студии кај човекот. Се користи како пробиотски производ во форма на капки за бебиња и деца и таблетки за џвакање кај поголеми деца и возрасни. Неговaтa научна ознака e Lactobacillus reuteri DSM 17938.

 

Дали Lactobacillus reuteri Protectis се наоѓа во организмот на човекот природно?

Да, Lactobacillus reuteri Protectis е вид кој нормално се наоѓа во плунката во усната шуплина, во желудникот, тенкото црево, во фецесот, во вагиналната флора на жената и во мајчиното млеко.

Дали Lactobacillus reuteri Protectis има позитивен ефект во цревото на детето и човекот?

Да, Lactobacillus reuteri Protectis има позитивен ефект врз цревниот мотилитет при што го забрзува празнењето на желудникот, ја успорува храната во тенкото црево, а го забрзува мотилитетот на ниво на дебелото црево. Поради ова една од индикациите за негово користење е опстипацијата. Ја намалува висцералната болка преку ослободување на невромодулаторни молекули и преку инхибиција на рецепторите за болка на ниво на ентеритичниот нервен систем. Има антиинфламаторна улога и позитивен ефект на дисбиозата.

Дали Lactobacillus reuteri Protectis има заштитен ефект во однос на интестиналните инфекции?

Да, Lactobacillus reuteri Protectis делува на ова ниво со тријас, во смисла на зајакнување на микробиотот (преку ослободување на ацетична киселина, лактична киселина и реутерин кои директно ги уништуваат патогените бактерии), затегање на интестиналната мукоза и унапредување на имунолошкиот одговор преку ламина проприја со активација на СД4+ Т-хелпрните клетки.

Како е можно Lactobacillus reuteri Protectis да има имуномодулациски ефект?

Да, Lactobacillus reuteri Protectis има имуномодулациски ефект и тоа преку Т-клеточна активација и регулација, стимулирање на ослободување на секреторен имуноглобулин А, активација на неутрофилите, инхибиција на синтезата на интерлеукин 8, а стимулација на интерлеукин 10.

Дали Lactobacillus reuteri треба да се зема со или без храна?

Воопшто нема никакво значење дали се земаат со или без храна. Она што е важно е да се земаат на дневна база во ист период од денот.

Која е препорачана доза на Lactobacillus reuteri Protectis?

Препорачана дневна доза на Lactobacillus reuteri Protectisе 100 милиони CFU или 108 CFU. Оваа доза се обезбедува со една таблета или 5 капки Lactobacillus reuteri Protectis капки.


Дали треба Lactobacillus reuteri да се зема секој ден?

Да, со оглед дека нивото и бројот на истите се намалува за околу една недела по прекинување на нивното внесување. Интересен е фактот дека микробиотот на поединци е релативно фиксен и отпорен на внесување на „новодојденци“. Во тој контекст и домородните бактерии како што е Lactobacillus reuteri  треба да се зема редовно, бидејќи поголемиот број на луѓето во денешното современо време не се колонизираат со Lactobacillus reuteri во тек на детството. Со редовно внесување на Lactobacillus reuteri Protectis како пробиотици го одржувате вкупното дневно снабдување со лактобацили.


Зошто дозата на Lactobacillus reuteri е еднаква кај деца и возрасни?

Дали кај возрасните треба да е поголема дозата?

Препорачаната доза на пробиотиците не зависи од телесната тежина. Клиничките студии за ефикасноста на Lactobacillus reuteri покажуваат ефикасност и кај децата и кај возрасните во иста доза.

Што е разликата помеѓу Lactobacillus reuteri Protectisпробиотиците и другите пробиотици?

Lactobacillus reuteri Protectis како пробиотски вид има хумано потекло, природно го колонизира гастроинтестиналниот систем кај детето и возрасните, а со самото тоа има позитивен ефект на здравјето на човекот.

Дали Lactobacillus reuteri Protectis е безбеден кај новородени деца?

Клиничките студии покажаа дека Lactobacillus reuteri Protectis капките се безбедни од првиот ден на животот. Тие треба да се дадат кај сите новородени и доенчиња кои се родени со царски рез, без оглед на режимот на исхрана и кај оние кои се природно родени, а се на вештачка исхрана.

Дали капките може да се дадат помешани со вештачка формула?

Да, капките може да се помешаат со мајчиното млеко и/или со формула. Единствена компонента на која треба да се внимава при мешање на капките со течности е температурата. Имено, не треба да се додаваат течности кои се со температура повисока од 37°C. Ако се додаваат на одредени течности, добро е да се консумираат истиот ден.

Дали Lactobacillus reuteri Protectis може да се користи кај деца и возрасни кои патат од интолеранција и/или алергија?

Lactobacillus reuteri Protectis може да се користи од пациенти кои имаат и патат од алергија на протеини на млеко и/или се сензитивни на глутен или лактоза. Дури истите имаат особина да ја метаболираат лактозата до кратко ланчани масни киселини во цревото на човекот.

Дали Lactobacillus reuteri производите може да се чуваат на собна температура или во фрижидер?

Капките може да се чуваат на собна температура до 25°C, на суво место. Ако е температурата на собата каде би се чувале над оваа, тогаш треба да се стават во фрижидер. Капките не треба да се чуваат во длабоко замрзнување. Именo, на екстремно ниски температури маслената компонента ќе се зацврсти, па пробиотските бактерии ќе бидат изложени на водата. Со овој процес се скратува животниот век на овие пробиотски бактерии.