2. Конгрес на Македонското здружение по урологија (фотогалерија)

2. Конгрес на Македонското здружение по урологија се одржа од 7 до 9 април. Настанот се одржа во Македонската академија на науките и уметностите, Скопје.

На Конгресот учествуваа 190 лекари и еминентни предавачи од Македонија и странство (САД, Турција, Словенија, Шпанија, Русија, Холандија, Босна и Херцеговина, Србија). Научната програма вклучи предавања, симпозиуми, дискусии од областа на урологијaта, трансплантацијата на бубрези, уропатологијата, уронкологијата, а беа разменети богати искуства и презентирани новините во дијагностиката, третманот и лекувањето на пациентите од оваа област.

Конгресот го збогати присуството на Европското училиште за урологија ЕСУ  (European School of Urology) во соработка со Европската асоцијација за урологија ЕАУ (European Association of urology), каде се претставија нови третмани и техники во уро- онкологијатата од страна на неколку европски предавачи.

Со завршувањето на овој исклучителен настан, доц. д-р Оливер Станков, Претседателот на Македонското здружение по урологија, истакна дека истиот ја постигнал својата цел – размена на мислења, искуства и визии помеѓу сите присутни, а што ќе доведе до унапредување на урологијата во Македонија.