4. Македонски Конгрес по ОРЛ со меѓународно учество (фотогалерија)

4. Македонски Конгрес по ОРЛ со меѓународно учество се одржа во периодот од 1 до 4 јуни. Конгресот се одржа во хотелскиот комплекс „Метропол“, во Охрид. 

На Конгресот учество зедоа научници и клиничари од земјава, САД, Турција, Јужна Африка, Хрватска, Босна, Грција, Бугарија, Србија… , а предавања за глобалните теми и сателитски симпозиуми од фармацевтските и други компании одржаа низа еминентни експерти.

На Конгресот беа опфатени повеќе теми, и тоа од областа на отологија, неуро-отологија, аудилогија, фонијатрија, ринологија, алергологија и синус хирургија, ларингологија, онкологија, хирургија на глава и врат, детска оториноларингологија, слободни сродни теми.