Втор симпозиум Новини во алергологијата и имунологијата 2017 (фотогалерија)

Вториот симпозиум Новини во алергологијата и имунологијата 2017 се одржа во периодот од 22 до 24 септември. Настанот се одржа во Македонската академија на науките и уметностите во Скопје.

Одржувањето на Симпозиумот имаше за цел плодна размена на мислења, искуства и визии во врска со темите кои беа опфатени од областа на педијатрија, алергии на респираторен тракт, дерматологија, офталмологија, пулмологија, професионални болести и др.

Учество зедоа околу 200 лекари и еминенти предавачи од Македонија и странство, и тоа со пленарни предавања од глобалните теми, презентација на најновите достигнувања во дијагностиката и лекувањето, пленарни сателитски симпозиуми, како и изложбен простор на фармацевтските компании.