Главоболките поврзани со поголем ризик од синдром на суво око

Според мислењето на експертите, оваа анализа покажува дека главоболката го зголемува ризикот од синдром на суво око, особено кај пациентите со мигрена.

Според резултатите од анализата на 11 претходни студии во кои биле вклучени 3,6 милиони испитаници, се чини дека главболките може да го зголемат ризикот од развој на синдром на суво око. Меѓу типовите главоболки, мигрената, тензиската главоболка и главоболките во серии (кластер главоболка) се поврзани со поголем ризик за синдром на суво око.

Според мислењето на експертите, оваа анализа покажува дека главоболката го зголемува ризикот од синдром на суво око, особено кај пациентите со мигрена. Сепак, сè уште се потребни повеќе релевантни студии за да се идентификува точниот патофизиолошки процес зад овој клинички феномен.

Исто така, се смета дека овие резултати можат да бидат значајни во превенцијата и лекувањето на синдромот на суво око.