Хемиско соединение од зеленчукот може да помогне во лекувањето на масен црн дроб

Ова истражување покажало дека индолот делува против масната дегенерација на црниот дроб, и дека има противвоспалителни и антиканцерогени својства.

Хемиското соединение – индол, кое го прозведуваат цревните бактерии, а може во изобилство да се најде и во зеленчукот како: брокула, прокељ, карфиол, кељ и зелка, може да помогне во лекувањето на замастен црн дроб, укажува нова студија.

Неалкохолниот масен црн дроб е исклучително честа метаболичка болест на црниот дроб, која се карактеризира со насобирање на насти во црниот дроб, што резултира со развој на масен црн дроб или стеатоза, додека комбинацијата на масен црн дроб и воспаление може да прогресира во цироза или дури во карцином на црниот дроб.

Оваа состојба често е последица на прекумерно консумирање на намирници со висок процент на заситени масти.

Останати ризик фактори вклучуваат дебелина, која го зголемува ризикот за 7 до 10 пати, и зголемено ниво на глукоза. Неалкохолниот масен црн дроб почест е кај жените во средната животна возраст.

Ова истражување покажало дека индолот делува против масната дегенерација на црниот дроб, и дека има противвоспалителни и антиканцерогени својства. Инаку, индолот се создава при разградување на аминокиселината триптофан.