ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА: Што е потребно да внимавате при изведување на респираторната гимнастика? (2)

Секое лице може да одбере да ги изведе вежбите кои за него се наједноставни во зависност од општата физичка подготвеност и општо здравје.

Пишуваат: Асс. д-р Маја Манолева и асс. д-р Марија Гоцевска

Институт за физикална медицина и рехабилитација – Скопје


Издишувањето на воздухот или експириумот треба да е релаксиран, бидејќи при негово форсирање се зголемува турбуленцијата на воздухот во дишните патишта што може да доведе до појава на пречки во проодноста на дишните патишта.

Експириумот не треба да биде многу продолжен, бидејќи може да предизвика борба за здив со следното вдишување на воздухот и при длабоко вдишување на воздухот или длабок инспириум се препорачува само 3-4 пати наеднаш за да се избегне хипервентилација.

Препораки при изведување на вежбите за дишење:

  • Да се одбере мирно место за изведување на вежбите;
  • Да се заземе удобна и релаксирачка положба, а облеката што се носи да не стега премногу;
  • Вежбите да се изведуваат во проветрена просторија, а можат да се изведуваат и надвор на воздух;
  • Доколку се изведуваат на отворено место, треба да се одржува растојание од 2 метри од другите луѓе;
  • Вежбите се препорачуваат да траат од 10 до 20 минути и не смеат да се интензивни за да не доведат до замор;
  • Секое лице може да одбере да ги изведе вежбите кои за него се наједноставни во зависност од општата физичка подготвеност и општо здравје;
  • Важно е да се реалаксираат мускулите на градниот кош, вратот и рамениците.

Поврзување на абдоминалното и торакалното дишење (мешано дишење)

ВЕЖБИ ВО ЛЕЖЕЧКА ПОЛОЖБА НА СТОМАК

Во следното продолжение: Корисни совети за правилно изведување на вежби за дишење и вежби во лежечка и стоечка положба