Истражување: Лицата со мигрена имаат помал ризик за дијабетес тип 2

Според мислењето на стручњаците овие резултати се изненадувачки со оглед дека мигрената е поврзана со инсулинската резистенција, метаболичка состојба која допринесува за развој на дијабетес тип 2.

Француско истражување во кое учествувале над 74.000 испитанички, покажало дека жените кои патат од мигрена имаат значајно помал ризик од развој на дијабетес тип 2. Имено, кај нив е воочен 30% помал ризик од развој на овој тип на шеќерна болест.

Според мислењето на стручњаците овие резултати се изненадувачки со оглед дека мигрената е поврзана со инсулинската резистенција, метаболичка состојба која допринесува за развој на дијабетес тип 2.

Околу 18% од луѓето патат од мигрена, а младите жени во перименопауза се најизложени на тешки главоболки.

Мигрената е хрончна епизодна примарна главоболка. Симптомите траат од 4 до 72 часа и може да бидат многу силни. Болката често е еднострана, но не секогаш, пулсирачка, и со засилува со било каква физичка активност. Проследена е со автономни симптоми како мачнини, чувствителност на светло, звуци и мириси.