Како физичката активност го намалува ризикот од воспаление на белите дробови

Студијата покажала дека лицата кои се редовно физички активни имаат помал ризик од развој на воспаление на белите дробови и смрт поврзана со пневмонијата во споредба со оние кои биле најмалку или воопшто физички активни.

Лицата кои редовно вежбаат може да го намалат ризикот од развој и смрт од воспаление на белите дробови или пневмонија, покажала анализа на десет студии. Предностите на редовната физичка активност се добро познати и може го намалат ризикот, траењето или тежината на заразните болести.

Студијата покажала дека лицата кои се редовно физички активни имаат помал ризик од развој на воспаление на белите дробови и смрт поврзана со пневмонијата во споредба со оние кои биле најмалку или воопшто физички активни.

Иако ова истражување не ја утврдило количината и интензитетот на физичката активност неопходна за спречување на пневмонијата, некои од резултатите сугерираат дека пешачењето од 30 минути еднаш неделно има заштитен ефект од смрт од пневмонија.

Пневмонијата (воспаление на бели дробови) е инфекција на белодробното ткиво обично предизвикана од бактерии или вируси и е водечка причина за смрт кај постарите лица, младите и лицата со веќе постоечки здравствени проблеми. Во 2016 година, пневмонијата беше четврта водечка причина за смрт во светот.

Пневмонијата исто така е поврзана и со лошо здравје, намален квалитет на живот и високи трошоци за здравствена заштита. Познато е дека пушењето, прекумерното консумирање алкохол и респираторните состојби како што се астмата и хроничните болести како дијабетес и бубрежните болесто го зголемуваат ризикот од воспаление на белите дробови.