Како се врши биопсија, екцизија и инцизија на кожата?

Додека биопсијата на кожата е метода која се корсти за бенки или осип, екцизијата, односно инцизијата служат како постапки за тестирање на кожата.

Со постапката на биопсија на кожата се тестираат бенки, израстоци, осип или лезии на кожата. Често се користи кога постои сомнеж на рак на кожа.

Ако сомнителното подрачје го зафаќа само површинскиот дел на кожата, лекарот ќе избричи мал примерок со посебен брич или скалпел. За подлабоки израстоци може да биде потребна процедура која се нарекува биопсија на бушење. За оваа постапка лекарот користи мал инструмент сличен на цевка со оштри краеви. По земање на примерокот, местото се затвора со еден шав.

По биоспијата, на тоа место можеби ќе забележите црвенило на кожата, но не треба да боли. Може местото да се намачка со крема за да се спречи сушење на кожата и појава на инфекција. Лузната треба да заздрави за три недели.

По земање на примерокот, местото се затвора со еден шав.  

Екцизија и инцизија на кожа

Овие постапки главно се користат за тестирање на кожата, градите, лимфните јази или мускулите.

Екцизијата е постапка при која се иззема цел полип или поголемо подрачје од кожата. Со инцизијата се зафаќа мал дел од површината, но лекарот оди и во подлабоките слоеви на кожата.

Зависно од тоа на кое место е и колку подрачје треба да зафати, лекарот го умртвува тој дел или може да даде целосна анестезија. Можно е да се појави болка, а може и да забележите лесно крварење. Но, ако болката е силна и раната обилно крвари, веднаш отидете на лекар.