Канадски имунолози почнаа тестирање на антиканцер вакцина

Конкретните “антигени“ за кои станува збор, биле изолирани од клетки засеганти од леукемија, пред да бидат третирани и подготвени да придонесат за уништување на клетките на ракот. Вакцината дозволува болеста да се контролира и на генетско ниво.

Имунолози од Универзитетот во Монтреал направија први лабораториски тестови со уникатен препарат – антиканцер вакцина, која не само што се бори против заболувањето, туку и поседува “обучувачки“ својства.

За да може Т-лимфоцитите да се обучат поефикасно да ги уништуваат оштетените ткива од болеста, во организмот погоден од рак, се внесуваат специјални “дефектни“ гени. Конкретните “антигени“ за кои станува збор, биле изолирани од клетки засеганти од леукемија, пред да бидат третирани и подготвени да придонесат за уништување на клетките на ракот. Вакцината дозволува болеста да се контролира и на генетско ниво.

Механизмот на делување не е опишан, но канадските имунолози потенцираат дека при неколку експерименти со глувци, оваа експериментална терапија довела како до делумно, така и до целосно излекување од разни видови на рак, вклучувајќи ја и леукемијата. Се очекува тестирањето на вакцината кај луѓе, да се спроведе во наредните две-три години. Научниците објаснија дека генетските карактеристики на луѓето бараат да се изврши подетално и поопсежено истражување.