Кога и зошто се прави апикотомија на заб?

Процесот во забот во некои случaи брзо откако ќе се појави дава акутни симптоми во форма на силни болки и оток.

Апикотомијата (ресекција) претставува орална хируршка процедура која се изведува со локална анестезија и во тек на која се отстранува процесот во коската над врвот на коренот на забот, кој е последица на инфекција внатре во забниот корен. Кога од некои причини ќе дојде до продирање на инфекцијата во коската, над врвот на коренот се појавува гранулот, односно гнојна ќеса на коренот. Процесот во забот во некои случaи брзо откако ќе се појави дава акутни симптоми во форма на силни болки и оток. Но, во некои случаи процесот може да напредува полека и да прерасне во циста и да достигне големи размери пред воопшто да биде забележана. Процедурата започнува со правење рез на слузокожата на забот и се подигнување на мекото ткиво околу забот за да може да се стигне до коренот, а потоа се чисти целиот патолошки процес до коренот и се скратува врвот за само неколку милиметри.

Најчести состојби кај кои е неопходна ваква интервенција се:

  • неуспешен ендодонски третман,
  • фрактура на коренот на забот,
  • искривен канален систем.

Во зависност од регијата или забот каде се извршува интервенцијата, како и од анатомските карактеристики на забот, апикотомијата може да трае од 30 до 60 минути. Се смета дека оваа интервенција трае пократко доколку се изведува на предните, а подолго доколку се прави на задните заби.

Она на што особено треба да се внимава по извршената апикотомија е дека може да се појави болка и оток на местото на интервенцијата, па затоа се советува да се ставаат ладни облоги на местото и да се прима аналгетик и антибиотик согласно препораките од стоматологот.

Можна е намалена чувствителност на мекото ткиво околу забот и крвавење, кое доколку трае подолго треба да се консултирате со лекарот кој ја направил операцијата. По апикотомијата треба да консумирате само мека и течна храна бидејќи тврдата храна може да ги иритира местото каде што е извршена апикотомијата и да направи пролонгирање на отокот и болката. Конците од интервенцијата се вадат по седум до десет дена, и за тој период сите постоперативни симптоми треба да исчезнат.