Компирот за разлика од рафинираните житарки го подобрува квалитетот на исхраната

Нова рандомизирана студија која директно го споредувала квалитетот на хранливи состојки и влијанието на кардиометаболните ризик фактори на непржените компири со рафинираните житарки, покажала дека компирите може да поддржат здрава исхрана.

Компирите поради јаглехидратите што ги содржат често се изедначуваат со рафинираните житарки. Но, сепак треба да се истакне дека компирите содржат повеќе влакна, отпорен скроб и клучни микронутриенти кои се потребни во исхраната на секое лице.

Нова рандомизирана студија која директно го споредувала квалитетот на хранливи состојки и влијанието на кардиометаболните ризик фактори на непржените компири со рафинираните житарки, покажала дека компирите може да поддржат здрава исхрана.

Имено, дневниот внес на една порција непржени компири не влијаел на маркерите на гликемија и бил поврзан со подобар квалитет на исхраната во споредба со рафинираните житарки.

За време на истражувањето биле мерени неколку маркери на кардиометаболен ризик, вклучувајќи глукоза во плазма, серумски инсулин, холестерол и останати крвни липиди и крвен притисок.

Некои претходни епидемиолошки студии укажувале на поврзаност помеѓу внесот на компир и зголемен ризик од кардиометаболни болести. Но, контекстот околу начинот на кој се јаде компирот, како неговата подготовка или храната која се јаде со него, може да биде важен фактор во објаснувањето зошто резултатите од ова клиничко испитување се разликуваат од оние од опсервациските студии.