Констатирано: Цревниот микробиом е поинаков кај заболените од мултиплекс склероза

Резултатите од последните две студии укажуваат на потенцијално важната улога на цревниот микробиом и метаболит на исхраната кај мултиплекс склерозата

Лицата со мултиплекс склероза имаат поинаков состав на цревен микробиом во однос на луѓето кои не боледуваат од мултиплекс склероза, покажало последното истражување. Второто истражување, пак, покажало дека медитеранската исхрана може да го подобри расположението и когнитивните функции кај пациентите со мултиплекс склероза.

Резултатите од овие две студии укажуваат на потенцијално важната улога на цревниот микробиом и метаболит на исхраната кај мултиплекс склерозата.

Имено, треба да се истакне дека се забележани статистички значајни разлики во составот на микробите помеѓу пациентите со мултиплекс склероза и здравите лица.

Инаку, претходните студии правени на животни покажале дека цревниот микробиом може да поттикне имуно-посредувана демиелинизација, што укажува на улогата во патогенезата на мултиплекс склерозата.

Кај пациенти со релапсно-ремитентна мултиплекс склероза (RRMS) е забележан значително поголем број од следниве цревни бактерии: Ruminococcus torques, Ruminococcus obeum и Lactospiraces bacterium отколку кај здравите лица

Претходните студии правени на животни покажале дека цревниот микробиом може да поттикне имуно-посредувана демиелинизација

Исто така, и Escherichia coli и Oscillibacter биле поизразени кај пациенти со мултиплекс склероза.

Здравите луѓе имале поголем број од овие бактерии во цревата – Bacteroides fragilis, Roseburia, Haemophilus parainfluenzae и Sutterella wadsworthensis.

Кај пациентите со активна мултиплекс склероза, исто така, бил забележан позначително поголем број на следниве бактерии: Eubacterium ramulus, Bacteroides finegoldii i Ruminococcus lactaris, било наведено на Годишниот состанок на CMSC 2018.