КОРОНАВИРУС И АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ: Кај пациентите со тежок КОВИД-10 имунолошките клетки реагираат како кај лупус

Екипата од Универзитетот Емори сега истражува дали сериозната форма на КОВИД-19 создава автоантитела со клинички последици. Тоа ќе биде важно со цел да се разбере дали долгорочните автоимуни одговори можат да бидат поврзани со заморот, болките во зглобовите и останатите симптоми.

Во потешките случаи на болеста предизвикана од новиот коронавирус, обрасците на активација на Б клетките наликуваат на оние кои се гледаат кај автоимуните болести која предизвикува спорадични воспаленија на зглобовите, тетивите и останатото сврзно ткиво. Истражувачите од Универзитетот Емори сакаат да видат до каде се протега таа сличност.

Истражувачи од Универзитетот Емори следеле бујна активација на имунолошките клетки во тешките случаи на КОВИД-19 и заклучиле дека оваа реакција потсетува на системскиот еритемски лупус (SLE), автоимуна болест која предизвикува спорадични воспаленија на зглобовите, тетивите и останатото сврзно ткиво.

Нивните откритија упатуваат на тестови кои би можеле да разликуваат пациенти со КОВИД-19 на кои им е потребна терапија за смирување на имунитетот. Тоа би можело да објасни и зошто некои луѓе заразени со вирусот SARS-CoV-2 произведуваат голем број антитела против вирусот, но со лоши последици.

Резултатите од ова истражување, објавено во списанието Nature Immunology, се совпаѓаат и со неодамна објавени наоди на други истражувачи кои открија дека големо воспаление кај КОВИД-19 може да го поремети создавањето на герминативни центри, структиру во лимфните јазли во кои се тренираат клетките за производство на антитела. Истражувачите од Емори забележале дека активацијата на Б клетките потсетува на онаа како кај лупусот.

Сознанијата на истражувачите упатуваат на тестови кои би можеле да разликуваат пациенти со КОВИД-19 на кои им е потребна терапија за смирување на имунитетот.

Б клетките се како голема книжара на антитела кои имуниот систем може да ги искористи во борба против инфекција. Во случај на тежок КОВИД-19, имуниот систем од таа книжара по случаен избор извлекува книги и ги фрла на неорганизиран куп.

Кај лицата кои страдаат од лупус, Б клетките се ненормално активни, избегнуваат проверка и рамнотежа кој вообичаено ги ограничува. Тоа често доведува до создавање на “автоантитела“, антитела кои организмот ги создава на сопствените антигени. Тоа пак предизвикува симптоми како замор, болки во зглобовите, осип на кожата и проблеми со бубрезите.

Екипата од Универзитетот Емори сега истражува дали сериозната форма на КОВИД-19 создава автоантитела со клинички последици. Тоа ќе биде важно со цел да се разбере дали долгорочните автоимуни одговори можат да бидат поврзани со заморот, болките во зглобовите и останатите симптоми.