Кожните воспалителни болести укажуваат во кој стадиум е хроничната бубрежна болест

Утврдените ризик фактори за хронична бубрежна болест вклучуваат возраст, дијабетес и хипертензија, но во повеќето случаи етиологијата на хроничната бубрежна болест останува непозната.

Се чини дека воспалителни болести на кожата – атописки дерматитис, псоријаза и хидраденитис супуратива (гнојно воспаление на апокрините потни жлезди) се поврзани со стадиумите (III до V) на хроничната бубрежна болест, укажуваат резултати од нова студија.

Според мислењето на стручњаците, објавено во стручното списание British Journal of Dermatology потребни се понатамошни истражувања за да се разјасни природата и насоката на оваа врска, за да се објаснат и други потенцијални фактори, но и да се испита дали е оправдан целниот скриниг за хронична бубрежна болест кај лица со воспалителни кожни заболувања.

Инаку, хроничната бубрежна болест погаѓа 13 проценти од светската популација и е поврзана со смртност и прогресија кај завршната бубрежна болест. Утврдените ризик фактори за хронична бубрежна болест вклучуваат возраст, дијабетес и хипертензија, но во повеќето случаи етиологијата на хроничната бубрежна болест останува непозната.

Треба да се спомене и дека воспалителните болести на кожата се поврзани со низа коморбидитети.