Крутоста на артериите може да биде показател за идна деменција

Крутоста на артериите се јавува со стареењето и е поврзана со слабеење на когнитивните способности, артериосклеротични болести на малите крвни садови на мозокот и насобирање на амилоид во мозокот

Крутоста на големите артерии кај постарите лица е поврзана со зголемен ризик од развој на деменција, покажала новата студија. Останува отворено прашањето дали интервенциите во насока на артериската крутост може да бидат ефективни во намалување на ризикот од деменција.

Крутоста на артериите се јавува со стареењето и е поврзана со слабеење на когнитивните способности, артериосклеротични болести на малите крвни садови на мозокот и насобирање на амилоид во мозокот.

Здравјето на кардиоваскуларниот систем е поврзано со здравјето на мозокот

Треба да се истакне дека понискиот интензитет на физичка активност и повисокиот систолен крвен притисок, поголемиот број на отчукувања на срцето и поголемиот обем на половината, се значајно поврзани со поголемата крутост на артериите, што покажува дека превентивните интервенции насочени кон овие фактори на ризик може да го намалат ризикот од деменција со намалување на артериската крутост.

Како и да е, ова е уште една студија со која се потврдува дека здравјето на кардиоваскуларниот систем е поврзано со здравјето на мозокот, било истакнато на Меѓународната конференција на Здруженијата на Алцхајмерова болест (AAIC) 2018.