ЛЕКАРИТЕ ОБЈАСНУВААТ: Зошто кај тешките пациенти со КОВИД-19, инфекцијата доведува до запушувања во крвните садови на белите дробови, срцето и во бубрезите

Истражувачи од Универзитетот Лудвиг Максимилиан во Минхен укажуваат на важната улога на имунолошките клетки и тромбоцитите во процесот на запушување на крвните садови во органите кај тешко заболените од КОВИД-19.

Новиот коронавирус SARS-CoV-2 ги инфицира дишните патишта, а во потешките случаи инфекцијата може да резултира со затајување на белите дробови, поради што пациентите завршуваат на респиратор. Тоа често не е крај на компликациите за што говорат и случаевите на белодробна емболија или згрутчувања во вените.

И натаму не е сосема јасно во каква врска се респираторното затајување поради вирусот и создавањето на интраваскуларно згрутчување. Нова студија на клиничарите, Леа Николаи и Константин Старк објавена во списанието Circulation, ја утврдила поврзаноста помеѓу вирусните промени на белодробните крвни садови и зголемениот ризик од тромбоза.

Откако ги прегледале белите дробови на болни починати по заразувањето со КОВИД-19, Николаи и колегиѕе пронашле многу ситни згрутчувања во крвниот систем во белите дробови. Слични иследувања биле правени и во срцето и во бубрезите.

Тие згрутчувања главно се состоеле од трoмбoцити и активирани имунолошки клетки, посебно нетрофили. Деталната анализа на тромбот сугерирала дека интеракцијата на тромбоцитите и неутрофилите е одговорна за промовирање на т.н. интраваскуларна коагулација.

Крвни садови запушени со ситни згрутчувања заедно со тромбоцити и неутрофили.

Неутрофилите припаѓаат на вродениот имун систем и нивна главна задача е борба против инвазивните патогени. Нивната вклученост во ненормалното згрутчување довела и до тоа да таа постапка се означи како имунотромбоза. Кај болните од КОВИД-19, стимулацијата на создавање на згрутчувања на крајот го компромитира обезбедувањето со крв во околните ткива. Тоа за возврат доведува до респираторно затајување, додека тенденцијата на предизвикување на згрутчувања станува системска.

Истражувачите откриле значаен број на активирани неутрофили и тромбоцити кај заболените од КОВИД-19 кои поради затајување на белите дробови биле ставени на респиратор. Со оглед дека овие два вида на клетки меѓусебно се активираат,  тие интеракции доведуваат до создавање на опструктивни крвни згрутчувања во белите дробови.

Овие наоди придонесуваат за подобро разбирање на патофизиологијата во прогресијата на болеста“, вели проф. Старк за студијата која укажува на имунотромбозата како ветувачка цел за превенција и лекување на затајувањето на белите дробови и тромотски компликации во случаевите со КОВИД-19.