Лицата на дијализа имаат четири пати поголема шанса за смртен исход од КОВИД-19

Се смета дека лекарите треба да ги едуцираат пациентите на дијализа за зголемениот ризик од новиот коронавирус и за можноста за полош исход при евентуалната инфекција со него.

Лицата кои се ставени на долготрајна дијализа, имаат четири пати поголема веројатност да починат од КОВИД-19 и треба да им се даде предност при вакцинирањето против КОВИД-19, покажало ново истражување.

Ризик фактори за инфекција со новиот коронавирус SARS-CoV-2 кај лицата на дијализа вклучуваат хемодијализа во болница во споредба со домашна дијализа, живот во долготрајна нега и полош социекономски статус.

Се смета дека лекарите треба да ги едуцираат пациентите на дијализа за зголемениот ризик од новиот коронавирус и за можноста за полош исход при евентуалната инфекција со него.