Луѓето кои преживеале карцином се заморуваат побрзо од нивните врсници

Резултатите од ова истражување покажале дека луѓето со историја на карцином имаат 1,6 пати поголем ризик од појава на замор. Но, доколку некоја личност, излекувана од рак, е постара од 65 години, тогаш ризикот од појава на замор е поголем за 5,7 пати

Возрасните пациенти кај кои е спроведено успешно лекување на карцином подоцна се заморуваат побрзо од нивните врсници, кои немале карцином, покажала новата студија. Главната цел на лекувањето на ракот е да се преживее, но студиите како оваа укажуваат на потребата од испитување на долгорочните ефекти врз здравјето и квалитетот на животот.

Бројни студии укажуваат дека лекувањето на карциномот влијае на процесот на стареење, когнитивните способности, срцевите заболувања, секундарниот карцином и заморот

Резултатите од ова истражување покажале дека луѓето со историја на карцином имаат 1,6 пати поголем ризик од појава на замор. Но доколку некоја личност излекувана од рак е постара од 65 години, тогаш ризикот од појава на замор е поголем за 5,7 пати.

Исто така, било забележано дека луѓето кои имале рак, за 14 секунди подолго поминувале 400 метри, во споредба со луѓето кои никогаш немале рак. Кај луѓето постари од 65 години таа разлика е уште поголема и изнесува 36 секунди, пишува „Cancer“.