На квалитетот и должината на животот, и тоа како влијае дигестијата

Бактериите во дигестијата (варењето на храната) всушност го чуваат нашето здравје и уништуваат многу опасни и штетни организми, учествуваат со разградување на храната и создаваат витамини кои се важни за здравјето на организмот.

Истражување спроведено на Универзитетот Сент Луис покажало дека секој од нас има свој единствен систем на бактерии во желудникот и предлагаат нивната анализа да биде детална, поради нивната важност за општото здравје на организмот.

Бактериите во дигестијата (варењето на храната) всушност го чуваат нашето здравје и уништуваат многу опасни и штетни организми, учествуваат со разградување на храната и создаваат витамини кои се важни за здравјето на организмот.

Со оглед на нивната голема важност, детална анализа и тестирање на нивната присутност во дигестијата покажала дека и тие го одредуваат ризикот за болести и телесна тежина.

Повеќето микроорганизми во телото ги делиме со најтесното семејство, оти всупност во најраното детство и сме ги наследиле од нив.