Навика која ве води до алопеција: Немојте да спиете со собрана коса!

Со собирањето на косата може да предизвикате состојба наречена тракциона алопеција. До неа доаѓа најчесто поради стегање на косата, нејзино плетење или, пак, третирање со агресивни хемикалии

Кога станува збор за девојки со долга коса тие лесно може да се поделат во две групи: оние кои спијат со пуштена коса и оние кои ја собираат косата пред спиење.

Со собирање на косата во опавче пред спиење може значително да ја оштетите, а за тоа дури и да не бидете свесни

Најчесто пред спиење косата се врзува во коњско опавче или пунџа, а тоа може да предизвика оштетување на влакната.

Со вакво собирање на косата може да предизвикате состојба наречена тракциона алопеција. До неа доаѓа најчесто поради стегање на косата, нејзино плетење или, пак, третирање со агресивни хемикалии. Бидејќи се уште една од најчестите причини е собирањето на косата во опавче, тракционата алопеција се манифестира во областа на залистоците, што е и логично со оглед на тоа дека косата од овие области најмногу се затегнува и повлекува кога сакате да врзете високо опавче или пунџа.

Одбегнувајте врзување коњско опавче пред спиење

Освен до алопеција, зачестеното собирање на косата може да доведе и до значително истенчување на влакната.

За да ги избегнете овие проблеми, носете ја косата почесто пуштена, особено додека спиете. Обидете се да најдете производи за нега кои ќе ја зајакнат вашата коса.

Ако, пак, не сакате да се откажете од собирањето на косата пред спиење или ако не можете да заспиете со пуштена коса, тогаш барем избегнувајте го цврстото високо врзано опавче и пунџа. Обидете се, на пример, да ја соберете косата во пониско, поопуштено опавче.