Навременото дијагностицирање клучно за аневризмата

Дијагностирањето на аневризмата прво се состои од проверка на отчукувањето на срцето и артериите на вратот (каротиди), по што се проверува крвниот притисок и се врши палпација.

Аневризмата е состојба при која доаѓа до проширување на крвен сад. Најважно за неа e навременото дијагностицирање бидејќи со текот на времето може да се прошири и да дојде до распукување на крвниот сад, што претставува сериозна појава.

Еден од ризик факторите како што е семејната историја не може да се контролира. Затоа, како најдобра превенција се смета дека треба да се информирате дали во вашето семејство имало случај на аневризма. Доколку има некој член од семејството кој имал срцев удар или други нарушувања на срцето, променете ја исхраната и начинот на живот со што целокупно ќе го подобрите вашето здравје. За превенција од аневризма најважно е да го контролирате вашиот крвен притисок. 

Дијагностирањето на аневризмата прво се состои од проверка на отчукувањето на срцето и артериите на вратот (каротиди), по што се проверува крвниот притисок и се врши палпација.

Доколку докторот се посомнева дека имате аневризма на аортата, тогаш ќе треба да направите ултразвук со цел да се прецизира дијагнозата. Ова е безболен тест преку кој прецизно се лоцира и се мери аневризмата. Доколку лекарот процени дека се работи за мозочна аневризма, тогаш ќе биде потребен КТ скен или инванзивен тест наречен ангиограм. Станува збор за процедура при која се вбризгува контраст во артеријата на раката или ногата која патува до мозокот каде преку снимка може да се види секоја промена. Магнетната резонанца, исто така, може да биде корисна во испитувањето на аортата или другите крвни садови во мозокот.

Аневризмата се отстранува единствено по хируршки пат и најчесто е ризична процедура, но во повеќето случаи, доколку интервенцијата поминала успешно, пациентите немаат понатамошни проблеми. Понекогаш операцијата може да биде поопасна од самата аневризма. Во тој случај постојаното следење на состојбата и терапијата со лекови можат да бидат најдоброто решение.