Не сега, утре: Мозокот на луѓето кои ги одложуваат работите е поинаков

Лицата со поголем волумен на мозокот имаат склоност кон двоумење и одложување на почетокот на извршување на задачите и тоа без некоја добра причина

Релативно ново истражување покажало дека луѓето кои го одолговлекуваат извршувањето на задачите имаат мозок со многу поголем центар за страв и чувства. Научниците веќе долго време ја проучуваат разликата помеѓу луѓето кои ги одложуваат работите и оние кои ревносно ги извршуваат своите задачи. Иако се добро утврдените различните социјални и психолошки разлики, досега никој не ги споредувал нивните мозоци со магнетна резонанца.

Овој пат истражувањето било фокусирано на нервната основа за контрола на импулсите, која открила фундаментална различност во мозоците. Користејќи снимки добиени со магнет,  студијата проучила 264 луѓе, односно нивните мозоци.

Резултатите покажале дека луѓето со слаба контрола на дејствувањето имаат тенденција, нивната амигдала, како главен центар за страв и чувства, да е поголема.


„Лицата со поголем волумен на мозокот имаат склоност кон двоумење и одложување на почетокот на извршување на задачата и тоа без некоја добра причина“, изјавиле авторите на истражувањето, кое е објавено во списанието „Psychological Science“.

Ова значи дека луѓето кои ги перцепираме за мрзливи и неамбициозни – можноста за ризик ја гледаат како нешто многу непријатно. Амигдалата ги контролира реакциите на страв, но поради поврзаноста со центрите на меморија во таламусот и кортексот, одговорите на стравот може да се променат со текот на времето поради проживеаните искуства.

Научниците, исто така, кај луѓето кои имаат помала контрола на дејствувањето пронашле и послаби врски на амигдалата со фронталниот кортекс, што придонесува за влошување на контрола на дејствување.