Недоволното спиење може да го зголеми ризикот од системски лупус кај жените

Овој вид на системски лупус е автоимуна болест која предизвикува спорадично воспаление на зглобовите, тетивите и другото сврзно ткиво.

Недостатокот на сон е поврзан со зголемен ризик од системски лупус еритематодес (SLE), особено помеѓу жените со депресија и телесна болка, укажуваат резултатите од студија во која учествувале 186.072 жени.

Имено, се покажало дека времетраењето на хроничен недостаток на сон (не повеќе од пет часа/ноќе во споредба со повеќе од седум до осум часа/ноќе) е поврзано со зголемен ризик од системски лупус (СЛЕ).

Се смета дека ова откритие има импликации на превенцијата на системски лупус еритематодес и промовирање на соодветно времетраење на спиењето.

Овој вид на системски лупус е автоимуна болест која предизвикува спорадично воспаление на зглобовите, тетивите и другото сврзно ткиво. Кај различни луѓе воспалението се јавува во различни ткива и органи, а тежината на болеста се движи од умерена до блага во зависност од бројот и видовите на антитела кои се појавуваат и органите кои се зафатени од болеста. Инаку, околу 90 проценти од пациентите со системски лупус еритематодес се млади жени.

Од претходно е познато дека недостатокот на сон е поврзан со ризик од автоимуни болести.