Нов биомаркер во урината може да помогне во откривање на агресивен рак на простата

Новиот биомаркер бил успешен во идентификување на високо ризични поединци и постигнал слична точност во споредба со инвазивните ткивни тестови. Во студијата, тестот точно идентификувал 80% од агресивните видови на рак.

Научници од Универзитетот од Торонто и УЦЛА идентификувале нов биомаркер во урината кој може да помогне во откривање на агресивниот рак на простата, што потенцијално може да спаси огромен број мажи секоја година од непотребни операции и радиотераписки третмани.

Ракот на простата може лесно да се дијагностицира, но поделбата на пациентите во ризични групи претставува предизвик. Постоечките алатки, кои вклучуваат ПСА тестови и биопсија, имаат висок степен на грешки и може да предизвикаат сериозни здравствени компликации како што се инфекции опасни по живот.

Тестирањето на биомаркери во урината е неинвазивно и помага во разликување на бавно растечките карциноми од оние кои се потенцијално опасни по живот.

Со моменталните алатки за скрининг, кај 25 до 40% од мажите се дијагностицира клинички безнадежна болест, што значи дека ракот на простата бавно расте и најверојатно нема да има штетни последици по здравјето. Сепак, тие мажи и натаму често се лекуваат, што доведува до големи трошоци и за поедниците и за системот на здравствена заштита. Дополнителни 20 до 35% од мажите со дијагноза на рак на простата не добиваат соодветна терапија и често страдаат од рецидив на болеста.

Новиот биомаркер бил успешен во идентификување на високо ризични поединци и постигнал слична точност во споредба со инвазивните ткивни тестови. Во студијата, тестот точно идентификувал 80% од агресивните видови на рак.