Новини за ракот на кожа кои може да ве спасат

Истражување на Универзитетот во Њујорк, открило пет најважни ризик фактори. Ако досега сте биле зафатени со било кои два фактори од овие четири набројани, мора да бидете уште потемелни во заштитата. Препораката е самопреглед еднаш месечно, а еднаш годишно преглед кај дерматолог.

До сега многу пати е кажано за меланомот, кој е на второ место по застапеност од сите видови на карциноми кај жените во 20. години од животот. Ризикот за заболување од оваа болест го зголемуваат генетските фактори и факторите на околината околу нас.

Истражување на Универзитетот во Њујорк, открило пет најважни ризик фактори. Ако досега сте биле зафатени со било кои два фактори од овие четири набројани, мора да бидете уште потемелни во заштитата. Препораката е самопреглед еднаш месечно, а еднаш годишно преглед кај дерматолог.

  • Изгореници од сонце пред 20. година

Најопасни се изгорениците во детството, па се до 20 години, оти во тоа време клетките на кожата се во развој и исклучително се склони кон мутации. Затоа, изгорениците кои последично предизвикуваат мутација на клетките, подоцна во животот може да доведат до развој на рак на кожа.

  • Ако имате светла коса и очи

Сите лица со светла коса и очи, имаат помалку пигмент меланин во клетките на кожата, со кој организмот природно се штити од сонцето. Штопомалку меланин во кожата, опасноста од оштетување е поголема.

  • Историја на меланом

Истражувањата покажале дека ризикот од меланом се пренесува генетски, односно наследно. Тоа значи дека ако некој во семејството имал меланом, ризикот е поголем за вас, а тоа е предупредување за поголема внимателност.

  • Грбот ви е полн со пеги

Иако пегите изгледаат симпатично, тие се всушност знак дека кожата е исклучително чувствителна на изложување на сонце. Ако над 20 проценти од грбот ви е со пеги, вашата кожа е ризична за појава на меланом под влијание на сонцето.