Од кои се болести ве штити кондомот!

Постојаната и правилна употреба на кондоми од латекс го намалува ризикот од пренос на сексуално преносливи болести (СПБ) и вирус на хумана имунодефициенција (ХИВ). Сепак, употребата на кондоми не може да обезбеди апсолутна заштита од било кое СПБ.

Постојаната и правилна употреба на кондоми од латекс го намалува ризикот од пренос на сексуално преносливи болести (СПБ) и вирус на хумана имунодефициенција (ХИВ). Сепак, употребата на кондоми не може да обезбеди апсолутна заштита од било кое СПБ. Најсигурни начини да се избегне пренос на СПБ е да се воздржувате од сексуална активност или да бидете во долгорочна меѓусебна моногамна врска со неинфициран партнер. Сепак, многу заразени лица можеби не се свесни за нивната инфекција бидејќи СПБ често се асимптоматски и непрепознаени.

Ефективноста на кондомите за превенција на СПБ и ХИВ е докажана и со лабораториски и со епидемиолошки студии. Доказите за ефикасноста на кондомите исто така се засноваат на теоретски и емпириски податоци во врска со пренесувањето на различни СПБ, физичките својства на кондомите и анатомската покриеност или заштита што ја обезбедуваат кондомите.

Лабораториските студии покажаа дека кондомите од латекс обезбедуваат ефикасна бариера дури и против најмалите СПБ патогени.

Епидемиолошките студии кои ги споредуваат стапките на ХИВ инфекција помеѓу корисници на кондоми и некорисници кои имаат сексуални партнери инфицирани со ХИВ, покажуваат дека постојаната употреба на кондоми е многу ефикасна во спречувањето на преносот на ХИВ. Слично на тоа, епидемиолошките студии покажаа дека употребата на кондоми го намалува ризикот од многу други СПБ. Сепак, точната големина на заштитата беше тешко да се измери поради бројните методолошки предизвици својствени за проучувањето на приватното однесување што не може директно да се набљудува или измери.

Теоретска и емпириска основа за заштита: Од кондомите може да се очекува да обезбедат различни нивоа на заштита за различни СПБ, во зависност од разликите во начинот на пренесување на болестите или инфекциите. Кондомите не смеат да ги покриваат сите заразени области или области кои би можеле да се заразат. Така, тие најверојатно ќе обезбедат поголема заштита од СПБ кои се пренесуваат само преку генитални течности (СПБ како што се гонореја, кламидија, трихомонијаза и ХИВ инфекција) отколку од инфекции кои се пренесуваат првенствено со контакт кожа на кожа, што може или може да не ги инфицира областите покриени со кондом (СПБ како што се генитален херпес, инфекција со хуман папиломавирус [ХПВ], сифилис и шанкроид).

СПБ, вклучително и ХИВ
ХИВ инфекција
Постојаната и правилна употреба на кондоми од латекс е многу ефикасна во спречувањето на сексуалниот пренос на ХИВ, вирусот што предизвикува СИДА.

Други СПБ и придружни состојби
Постојаната и правилна употреба на кондоми од латекс го намалува ризикот за многу СПБ кои се пренесуваат преку гениталните течности (СПБ како што се кламидија, гонореја и трихомонијаза).
Постојаната и правилна употреба на кондоми од латекс го намалува ризикот од болести на генитален улкус, како што се генитален херпес, сифилис и шанкроид, само кога е заштитена заразената област или местото на потенцијална изложеност.
Постојаната и правилна употреба на кондоми од латекс може да го намали ризикот од инфекција на гениталниот хуман папиломавирус (ХПВ) и болести поврзани со ХПВ (на пр., генитални брадавици и рак на грлото на матката).


Конзистентна и правилна употреба на кондоми
За да се постигне максимална заштита со користење на кондоми, тие мора да се користат постојано и правилно.

Неуспехот на кондомите да се заштитат од пренос на СПБ/ХИВ обично произлегува од неконзистентна или неправилна употреба, наместо од дефект на производот.

Неконзистентна или неупотреба може да доведе до стекнување СПБ бидејќи преносот може да се случи со еден сексуален чин со заразен партнер.
Неправилната употреба го намалува заштитниот ефект на кондомите со тоа што доведува до кршење, лизгање или истекување на кондомот. Неправилната употреба почесто повлекува неупотреба на кондоми во текот на целиот сексуален чин, од почеток (на сексуален контакт) до крај (по ејакулација).

Како да користите кондом доследно и правилно
Користете нов кондом за секој чин на вагинален, анален и орален секс во текот на целиот сексуален чин (од почеток до крај). Пред каков било контакт со гениталиите, ставете го кондомот на врвот на пенисот во ерекција со свитканата страна надвор.
Ако кондомот нема врв од резервоарот, штипнете го врвот доволно за да оставите простор од половина инчи за собирање на спермата. Држејќи го врвот, одвиткајте го кондомот до основата на пенисот во ерекција.


По ејакулацијата и пред да омекне пенисот, фатете го работ на кондомот и внимателно повлечете се. Потоа нежно извадете го кондомот од пенисот, внимавајќи да не се излее спермата.
Завиткајте го кондомот во марамче и фрлете го во ѓубре каде што другите нема да ракуваат со него.
Ако почувствувате дека кондомот пука во кој било момент за време на сексуалната активност, веднаш престанете, повлечете се, извадете го скршениот кондом и ставете нов кондом.

Погрижете се да се користи соодветно подмачкување за време на вагинален и анален секс, за што може да бидат потребни лубриканти на база на вода. Масла за подмачкување на база на масло (на пр. вазелин, скратување, минерално масло, масла за масажа, лосиони за тело и масло за јадење) не треба да се користат бидејќи можат да го ослабат латексот, предизвикувајќи кршење.