Одредени групи на антибиотици се поврзуваат со ризик од бубрежни камења

Зголемениот ризик бил присутен три до пет години по давање на антибиотиците, а најголем бил три до шест месеци по нивната употреба

Пет групи на антибиотици, кои инаку често се препишуваат, можат да го зголемат ризикот од развој на камења во бубрезите, покажала новата студија. Зголемениот ризик бил присутен три до пет години по давање на антибиотиците, а бил најголем три до шест месеци по нивната употреба. Децата биле изложени на најголем ризик од развој на бубрежни камења.

Петте групи на антибиотици, кои се поврзани со ризик од камења во бубрезите се: сулфонамиди, цефалоспорини, флуорокинолони, нитрофурантоин/метенамин и пеницилини со широк спектар. Кај другите групи на антибиотици, споменатиот ризик не бил забележан.

Лекарите мора да бидат свесни за потенцијалните штетни ефекти на антибиотиците

Се смета дека не треба да се престане со земање на наведените антибиотици со оглед на тоа што нивните бенефиции ја надминуваат потенцијална штета. Исто така, резултатите од оваа студија ја истакнуваат важноста од внимателна, промислена употреба на антибиотиците. Лекарите мора да бидат свесни за потенцијалните штетни ефекти на антибиотиците и да се залагаат за контролирана примена.

Треба да се напомене дека според мислењето на некои експерти, нарушувањето на микробиомот во цревата и уринарниот тракт од страна на антибиотиците може да предизвика формирање на бубрежни камења, пишува „Journal of the American Society of Nephrology“.