ОКСФОРДСКА СТУДИЈА: Пушачите подложни на поголем ризик од хоспитализација поради КОВИД-19

Резултатите покажале дека, во споредба со оние кои никогаш не пушеле, кај сегашните пушачи ризикот од хоспитализација поради КОВИД-19 изнесува 80 проценти.

Студија спроведена од страна на научници од Оксфорд е прва која ги анализирала и опсервациски и генетски податоци за пушењето и коронавирусот.

Досега, велат стручњаците, имаше конфликтни податоци за тоа до која мера пушењето влијае на хоспитализацијата поради КОВИД-19.

Во истражувањето биле вклучени 412.469 лица. Меѓу нив 1649 лица биле позитивни на КОВИД-19, 968 биле примени во болница, а 444 починале.

Веројатноста дека ќе завршат на лекување во болница поради последици од КОВИД-19 кај пушачите е 80 проценти поголема отколку кај непушачите, а значајно е поголема и веројатноста дека од последиците од оваа болест ќе умрат, во однос на непушачите, покажало најново истражување.

Поголем дел, односно 57% од вкупниот број на вклучени во истражувањето никогаш не пушеле, 37% биле поранешни пушачи, а четири проценти од учесниците во истражувањето пушеле за времетраењето на студијата. Меѓу вторите, мнозинството или 71 процент од учесниците во студијата биле умерени пушачи (до 19 цигари дневно), а останатите 29 проценти биле тешки пушачи (20 или повеќе цигари). Меѓу последните, поголем дел или 71% од учесниците спаѓале во умерени пушачи (до 19 цигари на ден), а остатокот од 29% биле тешки пушачи (20 или повеќе цигари).

Резултатите покажале дека, во споредба со оние кои никогаш не пушеле, кај сегашните пушачи ризикот од хоспитализација поради КОВИД-19 изнесува 80 проценти.

Студијата покажала и дека кај лицата кои пушат од една до девет цигари воочена е двојно поголема веројатност од смртен исход од КОВИД-19 во однос на непушачите, а кај оние кои пушат 10 до 19 цигари веројатноста е дури шест пати поголема.  Кај тешките пушачи ризикот е уште поголем.

“Резултатите од студијата  одат во прилод на  причинско -последичната врска помеѓу пушењето и ризикот од развој на тежок КОВИД-19 ковид“, наведуваат авторите во студијата објавена во списанието Thorax.

“Нашите резултати укажуваат дека пушењето е поврзано со ризик од развој на тешка форма на КОВИД-19, исто како што влијае на здравјето на срцето, појавата на разни видови тумори и сите останати состојби поврзани со пушењето“, вели водачот на истражувањето д-р Ешли Клифт, додавајќи дека „сега е вистинското време да се одлучат да се откажат од пушењето“.