Октомври – месец за подигање на свеста за ракот на дојка: Што треба да знаете за болеста

Скрининг мамографијата претставува периодично правење на мамографија на здрава женска популација, без присутни симптоми, со цел да се открие рак на дојката во неговиот претклинички стадиум.

Повеќе од 90 % од жените може да се излекуваат ако ракот на дојка се открие во рана фаза и исправно се третира. Иако почесто заболуваат жени постари од 45 години,  во поново време се почесто заболуваат и жени помлади од 40 години. Кај помладите жени, болеста брзо напредува, што дополнително ја нагласува важноста за рано откривање.

По направениот самопреглед што секоја жена треба да го прави и клиничкиот преглед, кој го прават примарните доктори или специјалистите за дојка, кај младите жени важно е да се направи ехо преглед, бидејќи неговата осетливост и специфичност на таа возраст е поголема од мамографијата. Кај повозрасните жени методите се комплементарни, но заради поедноставноста на испитувањето се препорачува мамографија. Овие методи покажуваат дали постои промена или не, а секоја промена треба да се верифицира со цитопункција, за да се намали бројот на непотребни биопсии. Цитопункцијата и биопсијата се различни методи на земање ткиво за лабораториска анализа.

Постапки кои секоја жена треба да ги направи за рано откривање на рак на дојка

 

Жени без крвно сродство со рак на дојка

Возраст од 20 до 35 години

 • самопреглед на дојка еднаш месечно
 • клинички и ехо преглед на секоја година до две

Возрст од 35 до 40 години

 • Самопреглед еднаш месечно
 • Клинички и ехо преглед еднаш до два пати годишно
 • Мамографија на секои две до три години

Жени со крвно сродство со рак на дојка

 • Самопреглед еднаш месечно
 • Клинички и ехо преглед еднаш годишно по 20-та година
 • Прва мамографија на 35 години, а потоа секоја година

Жени лекувани од рак на дојка

 • Самопреглед на дојка еднаш месечно
 • Клинички и ехо преглед два пати годишно
 • Мамографија еднаш годишно

Во Македонија постои Национална програма за превенција за карцином на дојка неколку години наназад, а подразбира бесплатен скрининг и мамографски преглед на жени над 45-годишна возраст.

Зададетете си реални цели и започнете со мали промени. Секој напор во целта за спречување на ризик за развој и рано откривње на рак на дојка неколкукратно се исплатува. Разговарајте со доктор за вашата состојба и можностите за превенција и рано откривање на ракот на дојка.

Скрининг мамографијата претставува периодично правење на мамографија на здрава женска популација, без присутни симптоми, со цел да се открие рак на дојката во неговиот претклинички стадиум. Со раната детекција се продолжува животот на жената и се намалуваат трошоците за скапото лекување. Ракот на дојка е најчесто малигно заболување кај жената и водечка причина за смртност. Една од осум жени ќе се соочи со ова заболување во својот животен век. Не постои превенција од рак на дојка, но раната детекција на карциномот ќе ја намали смртноста и до 30 %. Единствен метод со најголема специфичност за рана детекција е мамографијата.