Откриени две исклучително ретки генетски варијанти поврзани со Алцхајмеровата болест

Според мислењето на научниците, овие резултати покажуваат дека различните мутации во ист ген или различен број на копии на одредени мутации, може да доведат до многу различни облици на деменција.

Научниците по прв пат идентификувале две, исклучително ретки генетски варијанти поврзани со Алцхајмеровата болест, една на NOTCH3 генот, а друга на TREM2 генот, покажала нова студија.

Според мислењето на научниците, овие резултати покажуваат дека различните мутации во ист ген или различен број на копии на одредени мутации, може да доведат до многу различни облици на деменција.

Откривањето на поврзаноста на Алцхајмеровата болест со ретките генетски варијанти може да доведе до нови сознанија за биолошките патишта вклучени во Алцхајмеровата болест и стратегиите за развој на нови третмани и биомаркери, истакнуваат научниците.

Истовремено, се покажало дека болни од Алцхајмерова болест имаат многу повеќе мутации во гените поврзани со оваа болест, отколку здравите испитаници кои служеле како контролна група.